Добри практики CECI

Даване под наем на дигитални начала

Кратко описание на добрата практика

Иновативна платформа за цифрово кредитиране улеснява заемането на стоки и споделянето на знания и умения в рамките на общността.

Цел

Разработване на услуги за устойчив живот и насърчаване прилагането на успешни кръгови практики и промяна в поведението.

Подробна информация

Финландската ИТ компания CoReorient разработва практически решения за устойчиво общество, като използва технологии и краудсорсинг. Заедно с Askel – фирма, която разработва различни услуги за устойчив, CoReorient създаде услуга за дигитално кредитиране за местната общност на Anttilanmäki-Kittelä. Жителите могат да предлагат или търсят артикули чрез платформата за кредитиране, например шевна машина, градински инструменти или дори ноу-хау и опит. Срокът на заема и евентуалното обезщетение се договарят между потребителите и доставчиците.
Специалисти насърчават прилагането на успешни кръгови практики и промяна в поведението, тъй като според изследвания 72% от глобалните емисии на парникови газове се свързват с навиците на потребление.
За да се премине към нисковъглеродния начин на живот, са необходими нови начини за потребление и прилагане на нисковъглеродни услуги. С помощта на услугата гражданите се насърчават да променят поведението си, като се адаптират към кръгови услуги, които са лесни за използване и са подходящи за ежедневието. Чрез активно гражданско участие в кръговата икономика, проектът Askel съвместно разработва нисковъглеродни услуги с жители и компании.
Включването на компаниите в процеса на ранно планиране за посрещане на нуждите на жителите от нови устойчиви услуги е важно. Така услугата се предлага интерактивно, а връзката между жители и компании гарантира, че гласът на гражданите е чут.

Необходими ресурси

Проектът Askel е съосновател на ЕФРР, ръководен от LAB. Услугата е разработена като част от продуктите на CoReorients и се поддържа от 5 души на непълно работно време и двама активни представители на общността. Услугата беше предоставена безплатно за жителите на Anttilanmäki-Kittelä.
Начална и крйна дата: Март 2020 – септември 2021

Доказателство за успех

Идеята не е чужда на обитателите на финландския град и той е пълен със семейства нетърпеливи потребители. Някои съседи в района на Антиланмяки си разменят инструменти от години. Платформата за цифрово кредитиране придава модерен обрат на практиката и я прави по-достъпна.
Заемането на стоки и устройства намалява необходимостта от закупуване на нови неща. Докато ограничена група потребители гарантира високо ниво на доверие за заемане на неща и споделяне на умения и ноу-хау, начинанието създава усещане за изграждане на общност.

Възникнали трудности

Преминаването от физическо информационно табло към онлайн услуга и работата с него беше трудно. Внедряването на услугата с нисък праг и запазването на интереса на жителите беше предизвикателство. От решаващо значение е да се вземат предвид тези пречки, докато планирате нови услуги и прилагате устойчиви навици.

Потенциал за обучение или трансфер

Платформата е била представена на жителите на общността Anttilanmäki-Kittelä с традиционни методи - информационна табела и уебсайт за комуникация. С помощта на проекта Askel и CoReorient практиката беше издигната в платформа за цифрово кредитиране за споделяне и вземане на заеми. По този начин намалява необходимостта от закупуване на нови стоки и прави услугата по-ефективна. Едно от най-добрите неща за услугата е, че можете да получите помощ близо до вас, например, когато предстои голямо парти и имате нужда от повече чаши за кафе или вино. Или вземете назаем уреди като почистваща машина под високо налягане, която е необходима веднъж или два пъти годишно.
Услугата беше тествана с местната общност по време на проекта Askel. Жителите имат различни нужди, в зависимост от жилището, което обитават, възрастта и размера на семействата. Устойчивите жилищни услуги подкрепят привлекателността на района за настоящите и бъдещите жители.

Made on
Tilda