Блог

Фестивал за вредите от бързата мода правят всяка година в Мехелен

Кратко описание на добрата практика 
M-Fair е фестивал, фокусиран върху справедливата търговия и т. нар. “кръгов
текстил”, организиран ежегодно в белгийския град Мехелен, който включва
беседи, семинари, модно ревю и панаир.

Цел
Насочва вниманието върху пагубното влияние на бързата мода върху хората
и природата.

Детайлна информация за практиката
Бързата мода има огромно влияние върху околната среда и благосъстоянието
на хората, които я произвеждат в цехове с примитивни условия на труд. През
2015 г. модната индустрия е използвала 79 милиарда кубически литра вода,
отделени са 1715 метрични тона CO2 и е създала 92 милиона тона отпадъци.
Това е най-зависимата от труда индустрия в света, където 40 милиона души
(1 от 6) във фабриките за облекло получават едва по няколко евро на ден.
Ето защо M-Fair се фокусира върху цялостната промяна и работи върху
предоставянето на информация за алтернативи: справедлива мода и кръгъл
текстил и материали. Той също така предлага справедливи алтернативи,
семинари и разговори както с професионалисти, така и с участието на 
граждани със свободен достъп за всички. Чрез организирането на пазара град
Мехелен има за цел да представи производителите и търговците на панаирна
мода директно пред широка аудитория.

Доказателство за успех – защо според вас е успешна
Издание на живо: 3000 души посещават шоуто на подиума, семинари, беседи
и пазара.

Необходими ресурси
15 000 евро за семинари, логистика, комуникация и натоварване.
Един човек работи на половин работен ден в продължение на шест месеца, за
да подготви M-Fair, в допълнение към други колеги, които се грижат за
комуникация, организиране на семинари и разговори и кетъринг.

Начална и крайна дата
Февруари  2015 – до днес

Срещнати трудности
Последното издание на живо имаше много малко посетители поради лоши
метеорологични обстоятелства (буря). Предварителното абониране за
семинари се оказа пречка, така че сега е възможно записването в деня на
провеждане. От ключово значение е да предлагате иновативни инициативи,
за да се привлича интересът на публиката.

Потенциал за обучение или трансфер
Необходимо е стимулиране на информираността относно бързата мода, като
се предлагат на хората достъпни алтернативи. Предизвикателството е да се
търсят нови гледни точки и партньорства, напр. справедлива мода за
спортисти. Също така е важно да поддържате баланса между справедливо и
устойчиво, което може да се различава. Комбинация от дейности, за да се достигне до широка аудитория, също е нещо, което трябва да се има предвид: пазар, състезание, моден подиум, разговори, дебати.
Made on
Tilda