Блог

Садят 10 млн. дървета в Чехия - по едно за всеки гражданин

Кратко описание на добрата практика 
Проектът Sázíme budoucnost има ясна цел - да засади 10 милиона дървета за 5
години, по едно дърво за всеки гражданин в Чешката република.

Цел
Целта на проекта е да даде възможност на всеки да засади дървета за
бъдещето и да създаде движение на граждани и институции, които заедно ще
променят лицата на пейзажа и градовете и ги правят по-устойчиви. 

Детайлна информация за практиката 
Проектът Sázíme budoucnost е създаден през 2019 г. с ясна цел - да засадят 10
милиона нови дървета за 5 години, по едно дърво за всеки гражданин в
Чешката република. Проектът е подкрепен от активни кметове, учители,
сдружения, отговорни фирми, експерти и ентусиасти. Финансите идват от
публични и частни източници, фондации, програми за субсидиране и
Държавен екологичен фонд. Техният генерален партньор, Фондация Tipsport,
помага за популяризирането на проекта и достигането до повече хора.
За да можете да се наслаждавате на засадените дървета в бъдеще, са
необходими специални знания и дългосрочен ангажимент. Когато засаждате
дървета, е важно да планирате предварително, да вземете предвид бъдещите
разходи и да обърнете внимание на важни фактори, които могат да окажат
влияние, като сушата, например. Същият акцент трябва да се постави върху
подходящия избор на вида на дърветата за различни места.
Възможни начини за включване на гражданите: организиране на събитие за
засаждане, даряване на пари, предлагане на земя, помощ при засаждането
или грижа за дърветата. Проектът създава партньорства и укрепва способността на хората и общностите да се грижат активно за околната среда.

Доказателство за успех 
От началото на инициативата през 2019 г. до началото на януари 2022 г. са
засадени 1 112 629 дървета, участвали са 39 886 души.

Необходими ресурси
Основният спонсор е фондация Tipsport, която се грижи за персонала и
оперативните разходи на проекта. Всеки проект за засаждане е уникален,
поради което е трудно да се определи точната сума за необходимите ресурси.
Много работа се поема от доброволна помощ, разчитат и на дарения.

Начална и крайна дата
Септември  2019 – до днес.

Срещнати трудности
Най-голямото предизвикателство е ангажирането на гражданите.

Потенциал за обучение или трансфер
Проектът Sázíme budoucnost е създаден от фондация Nadace Partnerství, която
свързва всички, които искат да засадят дървета в Чешката република,
независимо дали са община, град, асоциация, държавна институция,
компания, училище, фермер, собственик на земя, доброволец или дарител.
Фондацията има над 30 години опит. Те вярват, че чрез съвместна работа е
възможно да се постигне целта да се помогне за охлаждането на чешките
градове и да се подкрепи устойчивостта на чешкия пейзаж към последиците
от изменението на климата. Фондацията предоставя информация за налично
финансиране и методическа и законодателна подкрепа за засаждане. Те
работят за премахване на законодателни и други бариери, които пречат на засаждането на нови дървета и запазването на съществуващите. Тазим концепция може лесно да се приложи другаде.
Made on
Tilda