Блог

Новите автомобили на BMW Group ще бъдат от 50% рециклирани материали

BMW Group си партнира с представители на рециклиращата индустрия, преработвателите на стоки и научната общност, за да проучи така наречената „кръгова икономика” в автомобилното производство. Проектът Car2Car – подкрепен от безвъзмездна помощ от 6,4 милиона евро от Германското федерално министерство по икономическите въпроси и действията по климата, има за цел да изследва материалите алуминий, стомана, стъкло, мед и пластмаса.

Проектът се фокусира върху разработването на иновативни методи за демонтаж и автоматизирано сортиране за подобряване на качеството на вторичните суровини, получени от рециклирането на излезли от употреба превозни средства. Целта е дялът на вторичните материали, използвани в новите модели на BMW, да се увеличи от около 30 на 50%.

В BMW Group са си постави за цел да произвеждат нови автомобили с 50% рециклирани материали. Възможността за рециклиране на материалите вече е взета предвид в процеса на проектиране на новите модели. Проектът ще осигури представителен спектър от излезли от употреба превозни средства от Mini до автомобили Rolls-Royce с двигатели с вътрешно горене, plug-in хибридни системи и изцяло електрически задвижвания.

В същото време партньорите в проекта ще търсят начини за подобряване на затворените материални потоци за превозни средства и ще оценят как ограничаването на потока от материали към превозните средства влияе върху качеството и чистотата на вторичните суровини.

Консорциумът Car2Car има за цел да препоръча иновативна рамка, която да даде възможност на една ефективна кръгова икономика да доставя по-голяма добавена стойност в бъдеще, отколкото е възможно чрез конвенционалните линейни вериги на процеси. Цифровите технологии и изкуственият интелект (AI) могат да автоматизират и ускорят процеса на рециклиране, който досега се извършваше ръчно. Процесът на демонтаж може да бъде частично или силно автоматизиран с помощта на роботизирана технология.

Интегрирането на системи за оптично и AI-подпомогнато откриване и сортиране на материали за многократна употреба може значително да подобри качеството и чистотата на материалите. Проектът ще разработи сензорна технология, използваща базирано на AI откриване на материали и други спектроскопски методи за идентифициране на различни стоманени и алуминиеви сплави за получаване на суровини с по-висока степен на чистота.

BMW Group ръководи друг проект на консорциум - Future Sustainable Car Materials, работещ върху иновативни процеси и концепции за материали за устойчиво използване на вторични материали и за намаляване на въглеродния отпечатък на суровини като стомана и алуминий.
Made on
Tilda