Добри практики Carpe Digem

Дигитален център в изоставена кланица Бургундия: Цифровата мисия възможна

“Цифрова мисия” е сдружение, създадено през 2003 г. във френския град Лормс с подкрепа на професионалисти, жители и общности в източната част на област Ниевре.  То представлява дигитално пространство за обучение и образование, място за видео конференции, срещи и персонализирана ИКТ подкрепа. Мисията има славата на своеобразен „ускорител на цифровата трансформация“ в района. Тя е във фокуса на дигиталните иновации от 2003 г. насам, а от 2008 г. - и център, изграден в бивша изоставена кланица с пространство за обучение и образование и 8 малки офиси, разширяващи се през 2015 г. с Fab Lab.
„Мисията“ функционира като център за компетентност за бизнеса и обществения сектор и предоставя услуги за обучение и посредничество. На областно ниво се подпомагат различни начинания за осигуряване на местно образование и обучение. Ето кои цифрови услуги за бизнеса и социално включване са подпомогнати от местните власти: цифрова иновация и експерименти, електронно образование, информация и комуникация, цифрова икономика, съвместна работа и от разстояние.
„Мисията“ е част от регионална мрежа от лаборатории Fab / Maker http://www.net-village.org/fablab/, която се подкрепя от национална инициатива по програмата на Франция.
Необходими ресурси
Финансирането за първата фаза от 2008 г. на центъра - около 600 000 евро е получено чрез покана за проекти на Френската национална агенция за регионално и местно развитие. втората фаза - 197 хил. евро  идват от фонда за инвестиции в селските райони.
Доказателство за успех
* Напълно функциониращ селски дигитален център, осигуряващ ниво на цифрово включване, работни места и иновационни услуги за граждани, публични, частни и общностни заинтересовани страни, рядко срещани извън големите градове.
* Създаване на екип за цифрова поддръжка, способен да осигури на местно ниво цифровите нужди за обучение и повишаване на квалификацията на всички заинтересовани групи
* Работеща лаборатория Fab Lab - от 2016 г.
* Програма с различни дигитални “инструменти” и учители, адаптирана към специалните нужди на всеки.
Срещнати трудности
Да се гарантира, че центърът реагира и представлява местни приоритети и след това може да свързва регионални, национални и международни мрежи и механизми за подкрепа/финансиране, за да разработи местна дигитална екосистема, обслужваща интересите на местното население.
Потенциал за обучение или трансфер
* Услугите трябва да бъдат приоритизирани и съвместно проектирани с местни заинтересовани страни и граждани с обща методология и с професионална подкрепа
* Цифровата трансформация трябва да върви ръка за ръка с физическото, социалното и екологичното възстановяване на селото, града или територията
* Работата в мрежа и сътрудничеството между селските общности, техните граждани и заинтересовани страни на всички нива от местно до глобално е от съществено значение за поддържането на динамични села / малки градове на бъдещето.


Made on
Tilda