Добри практики CECI

Търговия с въглерод?

Съвместно създаване и прилагане на схема за Лична Търговия с Въглерод (PCT) за насърчаване на устойчива и нисковъглеродна мобилност за намаляване на емисиите от трафика в Лахти.

Приблизително 32% от общите емисии на CO2 идват от сектора на трафика в района на града Лахти. Липсата на възможности за масов транзит в Лахти и много други средни градове в Европа подчертава факта, че е необходимо да се създадат решения за мобилност, за да се намалят емисиите на CO2 от трафика.

Проектът CitiCAP има за цел да промени отношението и поведението на гражданите към мобилността, за да насърчи преминаването от използване на лични автомобили към устойчива мобилност. CitiCAP се стреми към развитието на нови транспортни услуги, като същевременно създава иновативни стимули за устойчива мобилност. Целта е също така да се интегрира подходът на ITS в планирането на устойчива градска мобилност.

CitiCAP се фокусира върху съвместното създаване и прилагане на схема за лична търговия с въглерод (PCT) за мобилност за намаляване на емисиите от трафик в Лахти. Проектът включва разработването и въвеждането на ново мобилно приложение, базирано на решение за откриване на транспортни режими за наблюдение на отделните емисии и за изчисляване на въглеродния отпечатък на личната мобилност. Чрез това приложение гражданите могат да получат обезщетения, като билети за автобус, в замяна на избор на устойчива мобилност.

Едно от основните изисквания на CitiCAP е да събира изчерпателни данни за избора на мобилност на гражданите. В допълнение към внедряването на PCT, мобилното приложение ще служи като инструмент за планиране на градските мобилисти и като източник на данни за мобилност с отворен достъп за новаторите. Проектът ще включва и изграждането на интелигентен цикъл.

Необходими ресурси

Проектът CitiCAP на град Лахти е получил 4,7 милиона евро финансиране по проекта от Инициативата на ЕС за  Градски Иновационни Действия.

Доказателство за успех

Благодарение на CitiCAP, Лахти е първият град в света, който разработи и внедри система за търговия с емисии от мобилност за своите граждани. През септември 2019 г. около 600 граждани на Лахти тестваха приложението. Тестовите потребители с ентусиазъм са участвали в разработването на приложението и идеята за лична търговия с въглерод се счита за добра. Изграждането на интелигентна велоалея, която работи като пилотна арена за услуги за интелигентна мобилност и предлага видимост за PCT, започва през април 2020 г.

Възникнали трудности

Развитието на новата технология на приложението CitiCAP, особено за решение за откриване на транспортни режими, беше предизвикателство. Системата на приложението е сложна и не беше лесна задача да накарате всички различни части от различни разработчици да функционират правилно в синхрон.

Потенциал за учене или трансфер

Отправната точка за приложението CitiCAP е ограничението на емисиите, определено за града, което ограничава количеството емисии, които градът може да произвежда на годишна база. Разработеното в проекта приложение предоставя практически инструмент за намаляване на емисиите на CO2 чрез стимулиране на гражданите и предоставяне на ползи в замяна на намаляване на въглеродния отпечатък. Потенциалът за икономии на емисии от потребител може да бъде дори 25% (изходни 21,5 кг CO2-екв.). След по -нататъшно развитие и внедряване на всички функции на приложението, то може да бъде пуснато за по -широка публика.


Made on
Tilda