Добри практики CECI

Спасяване на пчели и привличане на гражданите към екосъобразни дейности

Общинските жилища в Лахти вземат пчелни кошери под наем, спасяват пчели и подкрепят местното биоразнообразие заедно с жителите в един нов градски експеримент.


Целта на услугата за наема за пчелни кошери е да повиши благосъстоянието и познанията за пчелите. През последните години броят на пчелите намалява тревожно бързо. През май 2020 г. Lahden Talot (общинско жилищно дружество в Лахти) наема „гнездо“ с кошери чрез фирма Suomen Lähi Luomu Oy, която е специализирана в пчелите и кошерите. Това „гнездо“ с кошери е поставено в двора на една общинска жилищна сграда. Идеята за кошер под наем идва от сдружението на жителите в общинския дом на улица Тимонкату в Лахти. Освен това Лахден Талот заменя някои тревни площи с поле за цветя, разположено до кошера. Разпространението на благоприятни за пчелите растения и цветя подобрява опрашването, като същевременно носи радост на жителите и насърчава общото благосъстояние на насекомите и екосистемите.

Лахден Талот планира събития заедно с фирмата Suomen Lähi Luomu Oy, където жителите ще могат да научат повече за пчелите и пчеларството. Д-р Фахимзаде, който нарича себе си пчелен лекар, информира жителите за важността на опрашването. Около кошера е инсталирана клетка, за да се предотврати вандализъм. През седмица д-р Фахимзаде кани жителите да разгледат отблизо, докато обяснява основите на пчеларството. Деца и жители нетърпеливо чакат да видят пчелите отблизо и да научат от „пчелния лекар“ ценна информация за екосистемите, за които пчелите отговарят. По време на експеримента (май-септември 2020 г.) никой не е пострадал от ужилване.


Необходими ресурси

Лахден Талот финансира експеримента, разходите са 569 евро / на кошер / на сезон (май-септември). Службата за наемане на кошер се грижи за всичко. Лахден Талот и жителите получават 20 кг мед в бутилки. Задачите на жителите са общо наблюдение и докладване за възможен вандализъм.

Доказателство за успех

Експериментът преминава толкова добре, че през май 2021 г. Лахден Талот увеличава броя на кошерите с още една колония на същото място като миналата година и добавя още 4 кошера в 3 други общински жилищни места около Лахти. Кошерите ще бъдат заградени от метални клетки за предотвратяване на вандализъм. Тази практика популяризира модерния начин на общинско жилищно настаняване, поемащ отговорност за местното озеленяване и допринасящ за по-здравословното биоразнообразие в града.

Срещнати трудности

По време на експеримента витае страх от вандализъм. Общият кошер обаче е непокътнат по време на експериментите, тъй като минувачи и жители позволяват на пчелите да работят спокойно.

Потенциал за обучение или трансфер

Публичните власти показват нарастващ интерес към практиката на споделена икономика. Град Лахти взема участие като наема 10 кошера през 2019 и 2020 г. Кошерите са поставени на покрива на офис сграда в туристическия център на Лахти. Пчелите процъфтяват в тази избрана среда, тъй като се намират на 8-ми етаж, на покрива на сградата, където кошерите са защитени от всякаква намеса. Избрани гости обаче биват поканени да посетят пчелите и пресата успява да съобщи за експеримента.

Също така хотел Sokos, Seurahuone Lahti, разположен в центъра на града, наема кошери. Те имат по една колония през 2019 и 2020 г., а отдават под наем две колонии през 2021 г. Кошерите са разположени на покрива на 5-ия етаж. Някои от хотелските стаи са поставени пред кошерите. По този начин посетителите могат да изпитат пчеларството от своя прозорец. В един кошер има около 90 000 до 100 000 пчели. Дори за един малък буркан мед, пчелите се нуждаят от милиони цветя, за да получат нектар.


Credits: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5320/saving-bees-and-involving-citizens-in-environmentally-responsible-activities/?fbclid=IwAR1rJEDkK4Q__F5qcPPvTJdo-znujcccCYwYNVGOrGXGUBpVaA2zMB8o-Zo

Made on
Tilda