Новини

Проект DIGITAL REGIONS беше предстaвен пред регионалната група на заинтересованите лица във Варна

Срещата със заинтересованите страни по проект DIGITAL REGIONS се проведе на 17 януари 2020 г. в Арт салона на Радио Варна във Варна. Присъстваха над 20 участници представители на бизнес, медии, университети и експерти от Варна. 

Целта бе заинтересованите лица да бъдат запознати с проекта финансиран от Interreg Europe и да се обсъди тяхното участие в него.

Срещата започна с представяне на междурегионалната програма за сътрудничество INTERREG EUROPE 2014-2020 и как тя допринася за развитието на регионите и подобряването на живота на хората. 

Г-жа Силвия Щумпф от БА представи целите на проекта, планираните резултати и очакванията за включване на заинтересованите страни и тяхната роля в проекта.

Проектът бе представен от гледната точка на конкретните ползи за регионалната икономика и бъдещето на града - кои са партньорите по проекта и как регионът може да се възползва от техния опит така че най-добре да се адаптират иновационните политики, за да се подкрепи интелигентната специализация в производствения сектор в резултат на появата на Индустрия 4.0.

image

В кратки дискусии по време на презентацията всички бяха единодушни, че трябва да има екипна работа между местните власти, университетите и бизнеса, за да има успех.

Как могат да се приложат карта на регионалните компетенции и 4.0 мощности в региона, какви инициативи да се предприемат и как да се създадат нови екосистеми, бяха сред най-обсъжданите теми.

По време на срещата, бяха представени и обсъдени добри практики в областта на иновациите. Г-жа Щумпф представи също и методологията на извършения регионален макро анализ и въпросника на проекта, който беше също обсъден от участниците. 

Срещата завърши с обобщение на следващите стъпки и задачи на местните заинтересовани страни и открита дискусия по представените теми и добри практики в съответствие с регионалните политики, приемащи Industry 4.0 за тяхната дигитална трансформация.
Made on
Tilda