Добри практики CECI

Регионални спонсори - връзката между граждани и градкси власти

Регионалните спонсори представляват ниска прагова връзка между жителите и градските власти.


В няколко жилищни района в Лахти и Холола, Финландия има един или повече регионални спонсори, които са готови да изслушат предложенията на жителите за развитие на околността и повишаване на духа на общността.

Регионалният спонсор улеснява близките работни отношения между жителите и града. Регионалните спонсори са хора, които имат страст да повишат благосъстоянието в своя град, дейността им се основава на доброволна инициатива и те не получават никакви компенсации или заплати. Регионалните спонсори изслушват гражданите, активират ги да работят за подобряване на общата среда и предават съобщението или идеите на официалните градски спонсори, с които са запознати, за да могат мнението на гражданите да се вземат предвид при планирането, вземането на решения и изпълнение в областта.

Гражданите се обръщат към регионалните спонсори, ако имат идея, която би могла да подобри комфорта, безопасността или общността в жилищния район, но не знаят как да започнат или имат нужда от разрешение и т.н. Регионалните спонсори могат да помогнат или насочете гражданите към градските власти или други. В Лахти доброволните регионални спонсори се подпомагат от градските власти и директора за устойчиво развитие. Град Лахти има списък на регионални спонсори, който е под формата на актуализиран документ на уебсайта на града. Практиката е напълно доброволна и се подкрепя от град Лахти.

Необходими ресурси

Сумите от спонсорите могат да бъдат възстановени за някои разходи като автобусни билети или по време на почистващите дни, където всички граждани доброволно се присъединяват, за да почистят някои улици или плажове, град Лахти плаща за торбите за боклук и събирането на боклука.

Доказателство за успех

В момента над 100 жители действат като регионални спонсори в района на Лахти и Холола. Участващите градски служители са 13 души, които отговарят за различни области като околната среда, пристанището, градското планиране, горското стопанство и др. Освен това има един директор, отговарящ за устойчивото развитие и отговарящ за мобилизирането на жителите. Директорът пише бюлетини на регионалните спонсори, които препращат информацията на други граждани.

Възникнали трудности

Много регионални спонсори нямат интерес към практиката след известно време, тъй като тя се управлява от граждани на доброволни начала, тя може да не работи толкова ефективно, колкото би могла.

Потенциал за учене или трансфер

Град Лахти е отговорен за практиката. Други малки асоциации помагат за прилагането й. Град Лахти е обучил регионални спонсори за насърчаване на активното гражданство.

Финландската дума „Aluekummit“ може да бъде преведена като регионален спонсор или като кръстници на района.
Регионален спонсор е обикновен, лесно достъпен, доброволен жител, който се ангажира да действа като връзка между жителите и градските власти, ако е необходимо. Важна задача на регионалния спонсор е да изслуша жителите и да продължи напред с идеи, обмислени заедно сред жителите, за да повиши комфорта и сигурността на общата среда в региона Лахти.

Лесно е да се приложи практика, но тя зависи от положителното насърчение и желанието на града. Тъй като практиката се подкрепя от града, тя показва важността на участието на гражданите в кръговите практики и действията по климата, за да се постигне процъфтяващо регионално развитие.
Made on
Tilda