Новини

БА представи проект СЕСИ пред регионалната група на заинтересованите лица

image

В петък, 13.12.2019г., в арт-салона на Радио Варна, се проведе първата среща на регионалната група на заинтересованите лица по проект СЕСИ – въвличане на гражданите в прилагане на кръговата икономика (Citizen involvement in circular economy implementation - CECI Interreg Europe project), финансиран от програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, 4-та покана.

На срещата присъстваха над 40 души, сред които представители на Община Варна, общински съветници, РИОСВ - Варна, неправителствени организации, местните университети, Стопанска камара Варна, бизнесмени, журналисти и граждани от града. Основна тема на срещата беше как с общи усилия да се започне по-активно въвличането на гражданите в намаляване на депонирането на отпадъците ПРИ ИЗТОЧНИКА, а именно - домовете и обществените сгради. Бяха представени полезни и приложими добри практики, прилагани успешно в страните на партньорите в проекта. Вдъхновяваща бе презентацията на град Лахти от Финландия, преборил конкуренцията на много по-големи европейски градове за титлата Зелена столица на Европа 2021, където депонираните отпадъци са едва 3% при средно 80% в България.

Събитието продължи 2 часа, като след презентациите в рамките на дискусия бяха обсъдени и формулирани основните проблеми пред варненци, свързани с намаляване на отпадъците. Бяха формулирани няколко идеи с одобрението на повечето участници, за които представителите на Общински съвет Варна изразиха подкрепа да бъдат разгледани, ако се внесат с необходимата аргументация в Съвета, за което от Бизнес агенция поехме ангажимент да осигурим платформа и експерти. 

Дискусията беше много енергична, идеите - многобройни и приложими, което показа за пореден път, че гражданската енергия за превръщането на Варна в по-чист и зелен град трябва да се ползва по-активно от институциите. От страна на самите институции пък бе заявена реална подкрепа да се даде възможност да се обсъдят приложимите идеи за доброто на града. Остана отворена нуждата да се работи повече с децата по училищата на Варна.
Made on
Tilda