Добри практики Carpe Digem

Умно лозарство за селските райони

Предоставяйки IoT архитектура, тази добра практика на интелигентното лозарство дава възможност за ефективност и производителност с мисъл за околната среда. IoT архитектурата е системата от множество елементи: сензори, протоколи, изпълнителни механизми, облачни услуги и др.
През последните години използването на различни безжични сензори, дронове, сателитни изображения и други инструменти за измерване въведе концепцията за интелигентно лозарство.
Умното лозарство се основава на наблюдение, измерване и събиране на екологични параметри за оптимизиране на производството на вино и намаляване на вредното въздействие върху околната среда.
Най-големият недостатък на интелигентното лозарство обаче са разходите за поддръжка и първоначалният инвестиционен капитал.
В допълнение към решаването на дългосрочни екологични предизвикателства, причинени от прекомерна консумация на питейна вода и агрохимикали, тази добра практика предоставя на винопроизводителите и достъп до необходимите инструменти, данни и умения.
Тази добра практика ще даде възможност на лозарите, работещи с данни, да контролират по-добре своето производство и качество на виното.
Като цяло, развитата добра практика, базирана на IoT решенията ще намали производствените разходи и следователно ще насърчи по-устойчиво лозарство.
Необходими ресурси
IoT решението, разработено в рамките на тази добра практика, използва сензорна система с LoRaWAN свързаност, която е икономична, трайна и лесна за поддръжка. Първоначалната инвестиция е 2500 евро (разходи за оборудване).
Доказателство за успех
Считаме, че това е добра практика, тъй като адресира належащия въпрос за устойчивото лозарство, особено в селските райони. Нашата практика е икономически ефективна и помага на лозарите да подобрят производството и качеството на виното.
Срещнати трудности
Две основни предизвикателства:
• Начален капитал и разходи за поддръжка
• Осигуряване на повече комуникация на местно ниво, за да се промени поведението на хората към цифрова трансформация (повишаване на търсенето на иновативни ИКТ-базирани решения)
Потенциал за обучение или трансфер
Това е добра практика на дигитална трансформация, насочена към човека, с потенциал да бъде прехвърлена в други региони, заинтересовани от развитието на интелигентното лозарство, което насърчава устойчивото развитие в селското стопанство.
Ключовите успешни фактори са участието на ключови заинтересовани страни на лозарите и предоставянето на IoT решение, което е икономически ефективно, с ниска поддръжка и е изцяло и дълготрайно.
Предоставеното IoT решение може лесно да се приложи и за други селскостопански дейности.
Made on
Tilda