Добри практики DEVISE

Технологични канали

Компаниите в цяла Ирландия използват Технологични Канали за разработването на нови или по-добри продукти и услуги, както и по-интелигентни начини за изпълнение на дейности. Чрез мрежата на Технологичните Канали те използват опита на над 300 изследователи, които са насочени към индустрията, както и специализираното оборудване и съоръжения на 11-те технологични института и получават достъп до иновации и решения, близки до пазара. 

В момента 15 специалисти от Технологичните Канали формират мрежата. Всеки Технологичен Канал се фокусира върху ключови технологични области, съобразени с нуждите на индустрията. Те варират от полимери и фотоника до мобилни телефони и мехатроника и всичко между тях - материали, индустриален дизайн и прецизно инженерство - до биотехнологии и фармацевтични продукти - от вградени решения и безжични услуги. 

Всеки Технологичен Канал действа като портал към възможностите, насочени към индустрията в цялата мрежа и извън нея, към по-широката изследователска инфраструктура в Ирландия. За да се оптимизира мощта на мрежата бяха създадени 3 клъстери, които да предоставят водещи иновативни решения за ирландски компании, в областите Приложен Интернет на нещата, инженерство, материали и дизайн, храните и напитките. 

Във всеки Технологичен Канал специализиран мениджър, заедно с  екип от специфични за сектора служители за развитие на бизнеса, играят ролята на ключови точки за контакт за индустрията и управляват успешното изпълнение на проекти в срок и в рамките на бюджета. 

Нужни ресурси 

• От януари 2013 г. Технологичените Канали са изпълнили над 3200 проекта с индустрия на стойност над 30 милиона евро, над 14 млн. евро от тях са внесени от промишлеността 

• Средният проект е приблизително 10 000 евро, от които над 48% се осигуряват в брой от компаниите 

• Инвестицията в размер на 26,75 милиона евро е планирана от Enterprise Ireland за период от 5 години от януари 2018 г. до декември 2022 г. 

Начално и край на практиката 

  • Текущата програма стартира през 2013 г. Създадени са 15 Технологични канали 
  • 15-те Канали ще бъдат финансирани от 2018-2022 

 

Доказателство за успех (постигнати резултати) 

През 2016 бе осъществен независим икономически преглед върху въздействието на мрежата на Технологичните Канали върху партньорските компании. Той установи, че: 

• 63% от компаниите отчитат разработване на нови продукти 

• Подобрени технологични познания (88%) и увеличение на общата стойност на компанията (46%) бяха първите две цитирани предимства 

• 71% от компаниите цитират развитието на културата на иновациите в компанията поради сътрудничеството с Технологични Канали 

• Над една трета (39%) от компаниите успяха да получат достъп до допълнителен капитал, за да развият своя бизнес 

• 19% от компаниите съобщават, че не биха могли да растат или не биха оцелели без подкрепата на Технологичните Канали 

Освен това, успешното сътрудничество често води до това Технологичните Канали да се превърнат в разширение на компанията за научноизследователска дейност, тъй като си партнират с бизнеса по пътя на иновациите към повишен растеж, устойчивост и конкурентоспособност. 

Потенциал за обмен на знания 

Тази инициатива може да вдъхнови други партньори да установят партньорства / сътрудничества в своите региони, за да предлагат решения на своята индустрия. 

Потенциалът за обучение може да включва: 

- Как да увеличите максимално технологичните знания, работейки в мрежа и предоставяйки по-широк спектър от решения на компаниите 

- Как да намерите механизми за частно-публични партньорства, насърчаващи нови решения за индустрията 

Допълнителна информация 

Уебсайт на Технологичните Канали: https://www.enterprise-ireland.com/en/research-innovation/companies/collaborate-with-companies-research-institutes/technology-gateway-programme.html 

 

Ръководство на мрежата от Технологични Канали: https://www.enterprise-ireland.com/en/Research-Innovation/Companies/Collaborate-with-companies-research-institutes/Technology-Gateway-A-Guide-for-Companies.pdf 

Made on
Tilda