Добри практики CECI

Библиотека за лаптопи, инструменти и семена за растения!?

Град Мехелен, Белгия насърчава добре организираната и социално ангажирана икономика на споделяне в града, предоставяйки библиотеки за инструменти, лаптопи и семена от растения.


В нашето ежедневие голяма част от потребителските стоки са скъпи и се използват само за сравнително кратък период от време.


Имайки това предвид, граждански колектив, наречен Shareable Mechelen, стартира библиотека с различни инструменти, наречена Klusbib през април 2017 г. За фиксирана цена от 30 евро за първата година и 20 евро през следващите години гражданите получават едногодишно членство. С това те могат да заемат до пет инструмента наведнъж за период от две седмици, които могат да се използват за ремонт на дома или градината и могат да бъдат резервирани онлайн. Управлява се от доброволци, които държат помещението отворено, ремонтират съоръженията и поддържат актуална онлайн информацията. Мехелен подкрепи колектива със субсидии, дарения на материали, както и промотиране. През 2020 г. градът насърчи популяризирането на библиотеката в рамките на един квартал, в който гражданите получиха безплатно членство. Мехелен също така финансира пилотен проект за доставка на инструментите до домовете на хората.

През 2020 г. идеята за „библиотеката за лаптопи“ нараства. Поради COVID-19 изведнъж се появява огромно търсене на лаптопи, тъй като децата се обучават онлайн. Много уязвими семейства нямат достъп до лаптопи и интернет. В сътрудничество с училищата семействата могат да заемат лаптопите. Мехелен дари 200 употребявани лаптопа. Доброволците на Deel-IT имат задачава да се погрижат за това, устройствата да са готови за употреба.

Създадена е също и безплатна библиотека за семена за цветя, зеленчуци и плодове. Хората, които вземат семена, могат да дарят семена след реколтата си.

Необходими ресурси

Klusbib започва с голям набор от дарени инструменти втора ръка. Абонаментите, съчетани с градското финансиране и продължаващите дарения, им позволяват да разширят своя инвентар.
Годишно градско финансиране: + -5.000 евро, годишни работни разходи 7.800 евро. Deel-IT има 20 доброволци, Klusbib има 7 доброволци.


Доказателство за успех

Deel-IT разполага с около 420 лаптопа, от които 400 са наети от студенти. За някои семейства това е единственият лаптоп в семейството. Винаги има на разположение резервен лаптоп, който да замени счупен.
В Klusbib има 207 налични инструмента. В момента има 252 потребители и този брой се увеличава. През 2020 г. са предоставени още 614 инструмента. В библиотеката за растенията има около 86 различни семена.

Срещнати трудности

Практиката продължава да работи на доброволни начала, няма служители на пълно работно време. Това също е част от причината, поради която мащабирането не протича толкова бързо, колкото се очаква.

Потенциал за обучение или трансфер

Други региони могат да научат от Shareable Mechelen, че намирането на екип от посветени доброволци е необходимо за успешен проект и неговата социална мисия.
Моделът на абонамента с ниски входни разходи също е чудесен начин да привлечете повече хора на борда, като същевременно осигурите достатъчно приходи.

Освен това образованието е от съществено значение за децата, а достъпът до лаптопи и интернет е от решаващо значение, още повече по време на пандемията от COVID-19. Въпреки това, някои семейства не винаги са в състояние да осигурят лаптопи на децата си. Това е глобален проблем и тази практика ще помогне да се намали отрицателното въздействие върху образованието на по-малко богатите деца.


Източник: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5459/shareable-mechelen/
Made on
Tilda