Блог

Румъния временно улеснява изграждането на ВЕИ в земеделските земи

Докато България е в политическа криза, която изглежда само да се задълбочава, Румъния ускорено работи към опростяване на административните процеси за бизнеса. Крайната цел е ясна - да се подготви пазарът в страната, за да се асимилират най-ефективно предложените й от Европа финансови ресурси за ВЕИ.


В края на юни румънското правителство внесе предложение за законови промени за изграждането на соларни съоръжения върху земеделска земя. Целта е да стане възможно реализирането на проекти за соларни, вятърни, биомаса, биотечност, биогаз, за съхранение и трансформаторни станции в извънградски територии на земя от категория 3, 4 и 5.


В момента в България ограниченията за изграждане на ВЕИ съоръжения, които не са за собствено ползване, допускат те да бъдат инсталирани само върху неполивни земеделски земи от 5-а до 10-а категория, или некатегоризируеми, при налично становище за присъединяване на обекта, издадено от съответния мрежови оператор.


Една от главните идеи на румънското правителство е тези нови земи да бъдат използвани и с две цели - генерирането на енергия и земеделие. По този начин те се надяват да има повишен интерес и изграждане на агроволтаични системи.


Предложените изменения в закона на Румъния обаче ще бъдат за ограничен период от време - 31 декември 2026 г. Причината за това е да се стимулират инвестициите в рамките на бюджета на ЕС за период 2021-2027 г. и да се повиши усвояването на еврофондовете и средствата по Плана за възстановяване на Румъния.


Какво всъщност се сменя


До този момент процесът на изграждане на ВЕИ в земеделски територии в Румъния е доста сложен и объркващ. Първо трябва да се преобразува земята, статутът да бъде променен от "земеделска" в "за строителни цели", така че да може на нея да започнат дейности по изграждане на ВЕИ централи. За да може което и да е от тези неща да се случи, трябва да мине и процедура по одобрение, която отнеме над 9 месеца.

Освен това таксите за това преобразуване в Румъния не са никак малки и се заплащат, преди да има каквато и да е сигурност в крайния успех на проекта.

С предложените промени този процес се съкращава изключително много. Вече няма да има нужда от преобразуване на територията и тя може да бъде използвана по двойно предназначение - земеделие и строителни цели. Освен такси, това ще спести и данъци от бъдещото ползване на земята.


Промяна, но не манна небесна


Предложените промени от румънското правителство целят предимно стимулирането на усвояването на средствата така, че да се ускори енергийният преход на страната към ВЕИ. От няколко години Румъния ускори темпа на трансформация на енергетиката, като един от най-големите европейски офшорни проекти е именно там - 1.9 гВт от офшорен вятър. Плановете на румънското правителство са да се добаят 7 гВт ВЕИ мощности до 2030 г., от които 3.7 да бъдат соларни.


Въпреки това нововъведенията в закона имат своите ограничения, които се изразяват в размерите на извънградските територии и са позволени само в площи до 50 хектара. Само по себе си това би могло да има и позитивен ефект върху цената за свързване на фотоволтаични проекти в страната към мрежата. По-голямото количество проекти би могло значително да понижи тарифите за тези услуги в Румъния.Made on
Tilda