Блог

България ще инвестира 3 млрд. лв. в иновации за бизнеса по ПКИП

Близо 3 млрд. лв. ще бъдат инвестирани през идните пет години в иновации за бизнеса по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). През следващата седмица тя ще бъде изпратена за финално одобрение от Европейската комисия, съобщи Министерството на иновациите и растежа, която ще я изпълнява. 

Очаква се тя да стартира в края на 2022 г. с насочването на първи транш от 127 млн. лв. Подкрепа по ПКИП ще получат предимно микро-, малките и средни предприятия (МСП). Ще бъдат подпомогнати високотехнологични стартиращи компании, както и такива в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между МСП и големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии и иновации. 

Средствата ще бъдат предоставяни като безвъзмездна помощ и финансови инструменти, при съотношение почти 50:50. 

"За първи път ще бъде използвана и комбинирана форма с финансов инструмент и грант.“ 

Такава ще бъде прилагана например по специфичната цел „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове“, достъпна и за големи предприятия. 

Основните приоритети на Програмата са два – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“. Инвестициите от първия ще са насочени към научни изследвания и развойна дейност в предприятията, увеличаване на експортния потенциал, създаване на нови или развитие на фирми от по-високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и др. Ще се насърчава дигитализацията на предприятията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в МСП и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Ще бъде подкрепена модернизацията на семейните предприятия и тези от творческите индустрии и занаятите. 

Освен за по-голяма енергийната самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – „Кръгова икономика“, е предвидено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на нови зелени поточни линии, повишаване на употребата на странични продукти и вторични суровини, подобряване на рециклирането, намаляване на опасните вещества, на отпадъците и др.
Made on
Tilda