Новини

Успешно приключи проект за имигрантите във Варна

В края на реализацията на проект “Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна” , благодарение на който работи Центъра за имигранти във Варна, неговите участници правят равносметка на преживяното и научено през последните три месеца. Всички 160 граждани на трети държави, регистрирани към центъра заявиха задоволство от мероприятията, консултациите и форумите, на които присъстваха.
image

В рамките на проекта беше направено ново проучване на конкретните им потребности в условията на променените икономически и политически условия, специално назначен социолог и асистент извършиха проучване на потребностите м. Въз основа на него беше създаден актуален Наръчник на имигранта и карта, в която са отразени най-важните места във Варна на 4 езика. Освен на квалифициран юрист, имигрантите разчитаха и на квалифициран и опитен психолог, който ги консултира при трудности с адаптацията и психологическите нагласи за живот в България. Други четирима консултанти ги консултираха в следните области: стартиране на нов бизнес; професионално обучение и образование; намиране и назначаване на ГТД на работа в България; гражданска ориентация и работа с институции. Те се включиха в три форума на следните теми „Имигрантите и пазарът на труда”, „Имигрантите като целева група на регионални политики, чувствителни към тяхната култура” и „Осигуряване координация между местните институции за ефективна интеграция на ГТД във Варна”, на които се включиха представители на варненски институции, заинтересовани страни и НПО.

Имигрантите се включиха и в 4 екскурзии до културно-исторически, природни забележителности и атракции във Варна и региона като Археологически музей, Градска художествена галерия, Военно-исторически музей, Римски терми, Аладжа манастир; Етнографския музей, Музей „Владислав Варненчик”, Скален феномен „Побити камъни”, Музей на музайките в Девня; „Мадарски конник”, гр. Велики Преслав, гр. Плиска и Нос „Калиакра”.

Проект BG EIF 2011/01-01.03 “Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна”
image

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави
Made on
Tilda