Добри практики DEVISE

Small Business Innovation Research (SBIR)

Целта на SBIR Ирландия е, ангажирайки организации и компании, разполагащи с технологии, да стимулира иновациите във всички сектори на ирландския публичен сектор, чрез конкурентни предизвикателства. Самият механизъм SBIR се крепи на споделянето както на рисковете, така и на ползите между договарящите организации и доставчиците. SBIR попада в категорията на обществените поръчки за продукти в предпазарен стадий (ППС). ППП, както е определено от Европейския съюз, включва закупуването на научни изследвания от правителствена организация. По този начин се стимулират иновациите, от които възлагащият орган или друга страна може да се възползва на по-късен етап, когато стоките или услугите все още не са налични или резултатите от проучването са разработени.  
Основните заинтересовани страни и бенефициенти са публичният сектор и МСП: 
  • Чрез Програмата за подкрепа на иновациите в публичните институции и партньорства публичният сектор може да идентифицира иновативни решения, като достигне до организации от различни сектори, включително малки и нововъзникващи предприятия. 
  • Създаване на нови технически решения чрез ускорено технологично развитие, докато рискът се намалява чрез поетапна програма за развитие. 
  • Предоставяне на кандидатите на прозрачен, конкурентен и надежден източник на финансиране в ранен етап. 
Чрез SBIR е възможно: 
  • Конкурирането се по транспарентен начин за всеки проект, който е ориентиран към търсенето. 
  • Демонстрирането на път към пазара за тяхното решение (SBIR е особено подходящ за малкия и среден бизнес, тъй като договорите са с относително ниска стойност и работят в кратки срокове). 
  • Фокусирането върху конкретни идентифицирани нужди, увеличаването на шансовете за експлоатация, тъй като развитието е 100% финансирано – това не е правителствено дарение. 
  • Запазването на интелектуалната собственост, генерирана от проекта (с определени права на ползване, запазени от договарящия отдел). 

Няколко предизвикателства, които стартираха през 2017 г., се превърнаха в успешно изпълнение. Например: 
  • Sparrowatch: Това МСП произвежда интелигентни, евтини охранителни камери. В резултат на предизвикателството, предпоставено от Smart Dublin Sparrowatch, сега работи с четирите местни органи от Дъблин в партньорство с Enterprise Ireland в опит за борба с незаконния дъмпинг и за накланяне на полети. Проект "Liberty Bell" – по-безопасно колоездене в Дъблин: Liberty Bell успешно завърши фази 1 и 2 от схемата, като обратната връзка от различните заинтересовани страни непрекъснато се връща обратно в проекта. Освен финансирането, което подкрепя развитието, той също така отвори много врати за тях. 


Този подход има голям потенциал в рамките на проекта DEVISE, тъй като може да се прилага за намиране и тестване на решения, които да предоставят отговор на реални предизвикателства за цифровата трансформация на МСП от стратегически сектори. Пример за прилагане: публичен орган/секторна агенция може да постави началото на предизвикателство, насочено към предоставянето на конкретни решения на МСП, които са техните целеви бенефициенти. Цифровите стартиращи предприятия/МСП могат да кандидатстват за реални решения на тази потребност. Моделът ще подкрепи внедряването на тези иновативни решения, като се споделят ползите както за доставчиците на цифрови технологии, така и за получателите на услугите на МСП. 

SBIR работи за идентифициране и измерване на проблеми с конкурентоспособността, като ви запознават с най-добрите практики във вашата индустрия и ви подкрепят, като предоставят достъп до техния набор от инструменти за изграждане на конкурентоспособност, включително здравна проверка на конкурентоспособността на компанията, Lean оферта и Зелена оферта. Всички поддръжки са на разположение на клиентите и са предназначени да изграждат опита, знанията и способностите на служителите, за да подобрят работата на компанията и да осигурят силна позиция на конкурентоспособност на глобалните пазари. 

Made on
Tilda