Блог

Искат повече пари за фермерите в Европа

Не може да искаме от фермерите да произвеждат повече с по-малко. Особено в контекста на безпредцедентните предизвикателства, които те срещат в момента. Затова ще предложа повишение на бюджета за Общата селскостопанска политика (ОСП) по време на междинния преглед на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г.

Това съобщи комисарят по земеделие Януш Войчеховски след заседанието на Комисията по земеделие на Европейския парламент. Комисарят присъства на дискусия за последиците от инфлацията върху селското стопанство и какви са възможностите, чрез които да се предостави по-адекватна помощ за земеделските производители в Европейския съюз. 

“Според различни изчисления бюджетът ще се свие с 32% през 2027-а година в сравнение с 2020-а. Това са 85 млрд. евро по-малко. Пари, които просто няма да са на разположение за селскостопанския сектор. 

Това е сериозен проблем и трябва да сме наясно какво смята да направи Комисията по въпроса и как можем да омекотим ситуацията”, отбеляза в началото на дискусията председателят на Комисията Норберт Линс. 

Войчеховски: "Инфлацията оказа въздействие върху всички програми, включително и Многогодишната финансова рамка."

Комисарят Войчеховски припомни, че междинният преглед на МФР се изтегля с една година - вместо през 2024-а, той ще бъде направен през настоящата година. 
Именно тогава той ще направи предложението да се увелчи бюджетът на ОСП.
“Въпросите, които ще засегнем в този междинен преглед, ще включат това какви са предвидимите предизвикателства, както и изпълнението до момента. 
Много е важно да има подкрепа от ОСП за производителите, така че да произвеждат храната ни”, каза Войчеховски. 

Евродепутатите в Комисията изразиха загриженост за редицата проблеми, пред които са изправени земеделските производители в страните членки. 

“Първи стълб предлага помощ за доходите и ако един фермер получи 10% по-малко помощ за доходите, това намалява и разходите за производство и нивото на жизнения стандарт. Освен това Втори стълб също е уязвим. Фермерите инвестират в нови съоражения, но това става все по-скъпо. И при положение, че средствата остават едни и същи, инвестициите ще намалеят задължително. Така че мерките, които предвиждаме за момента, не са достатъчни. Има оскъпяване на всички нива и то ще продължи през следващите години, затова в МФР ни трябва едно дългосрочно, устойчиво решение. "Не можем непрекъснато да вменяваме нови задължения на фермерите и да им плащаме по-малко пари”, каза италианският евродепутат Херберт Дорфман. 
Депутатите изразиха безпокойство относно липсата на реални решения. 
“Бюджетът не наваксва инфлацията. Това е така. Не са достатъчни ad hoc решенията. Не можем да искаме от фермерите да ни дават повече за по-малко. 

Ако сравним помощта за фермерите за следващите три години, ще видим, че тя не съответства на нивото на селскостопанското производство. Заедно с това има и въздействие на инфлацията, има нарастване на разходите от 240 млн. евро през миналата година на 536 млн. евро през тази. Това означава, че ОСП бюджетът възлиза само на 10% от производствената стойност за храни в ЕС. На този фон може да се каже, че подпомагането за фермерите не е на нивото, което познаваме през последните години и това буди загриженост”, коментира Януш Войчеховски. 

По време на заседанието бе дискутирана и ефективността на ОСП в сегашните условия, а също така и рискът от вероятността множество стопани в Европа да се откажат от дейността си. 

“Бюджетът за земеделие трябва да се разглежда в контекста на общия бюджет на ЕС. Той е под 0,4% от него и това съвсем не е достатъчно, за да очакваме фермерите да се справят с предизвикателствата, които са на дневен ред”, заключи Войчеховски. 
Made on
Tilda