Добри практики CECI

„Dhor el compostador“: училищен проект за компостиране и екологична осведоменост

Тази добра практика представлява образователна инициатива за повишаване на осведомеността относно намаляването на отпадъците и управлението на образователната общност в обществено основно училище в Епила, Сарагоса.

Целта на проекта е да повиши осведомеността и да повиши вниманието на Образователния интегриран обществен център (CEIP) „Gaspar Remiro“ в Епила (Сарагоса) за важността на намаляването на отпадъците и правилното им управление чрез активно участие в училищното компостиране.

Този проект представлява ангажимент за устойчивостта и кръговата икономика на цяла община, като се насърчава и финансира от Общинския съвет на Епила (Сарагоса). Той е разработен от Nómadas, управление на образованието и околната среда и изпълнен от цялата образователна общност на CEIP на Gaspar Remiro (студенти, учители, преподаватели и семейства).

Възможно е да се компостират всички органични отпадъци, генерирани в училищната столова, допринасяйки за намаляване генерирането на отпадъци, борба с изменението на климата, производство на качествен компост за училищната градина и включване на учениците в опазването на околната среда чрез малки ежедневни жестове.
Учениците наблюдават типичните за училищното компостиране задачи. Чрез тези задачи те придобиват устойчиви навици, подсилват академичните знания и научават ценности за съвместно съществуване и овластяване, като изслушват мнението им за самия процес на компостиране.

Необходими ресурси

Проектът е разработен от Nómadas, Education and Environmental Management. Всички ученици и учители в училището участват (455). Цената на проекта е 14 900 (без ДДС), финансиран от Общинския съвет на Епила (Сарагоса).

Доказателство за успех

22 обучения в класната стая и сесии за повишаване на осведомеността.
22 образователни работилници за компостиране
1 тренировка със семейства
6 обучения и повишаване на осведомеността с учениците в столовата
Срещи с асоциацията на майките и бащите и непедагогическия персонал на училището
Обгрижени са всички ученици и учители (455 души)
Всички биоотпадъци в училищната столова и някои от останките от обедите, генерирани на почивка, са компостирани
В резултат се получават 67 кг компост

Възникнали трудности

Най-голямото предизвикателство е да се включи цялата образователна общност (учители, студенти, непедагогически персонал и семейства).
Смяната на учители затруднява проекта, тъй като изисква висок ангажимент и приемственост.

Потенциал за учене или трансфер

Изпълнението на този проект в образователен център през целия училищен курс показва, че е възможно да се интегрира кръговата икономика в управлението на училищата и да се интегрира в ежедневните операции, създавайки по-устойчиви училища.
Ключовите моменти за просто прехвърляне са:
- Поемане на ангажимент и участие на ръководството на училището.
- Работните срещи са добре приети както от учители, така и от ученици, отразени в оценките.
- Получените компости могат да се прилагат в овощните градини или градините в училищата.
- Училищното компостиране е представено като алтернатива за управление на училищните биоотпадъци.
В бъдеще се очаква центърът да продължи да прилага протокола за компостиране и да продължи да управлява правилно всички органични отпадъци и други отпадъци на рециклиращите острови.
Made on
Tilda