Блог

Откриват първия по рода си център по аквапоника в тракийски университет

За първи път в Източна Европа – уникален образователен, научноизследователски и индустриален проект за контролирано екологично производство чрез аквапонична технология в България.

Тракийският университет, в партньорство с инвеститора "АКВА ФИЙЛД" ООД, изградиха за по-малко от година "Център за аквапоника" към Тракийския университет – Стара Загора, разположен на площ от 4000 кв.м.

Първият цикъл на производство стартира през пролетта на 2022 г., а първата аквапонична продукция за българския пазар ще се реализира през есента. Годишната продукция ше е около 120 000 зеленолистни органично произведени растения и около 3 тона риба с отлично качество и вкус при непрекъснато производство – 365 дни в годината.

Уникалността на проекта е свързана с това, че аквапоничната технология и продукцията й ще се предлагат за първи път на българския пазар чрез американските системи на лидера в аквапоничната индустрия, "Nelson and Pade" Inc.®. Като отличен модел за демонстриране на много принципи на науката, производството, инженерството и мениджмънта аквапониката ще бъде част от образователния и научен прогрес на Тракийския университет – Стара Загора.

За аквапоничната технология

Аквапоника е комбинация от рециркулираща аквакултура и хидропоника (безпочвена растителна култура). В аквапоничната технология богатата на хранителни вещества вода, която е резултат от отглеждането на риба, е източник на хранителни вещества за растенията. Полезните бактерии превръщат токсичните компоненти на рибните отпадъци във форма на хранителни вещества, използваеми от растенията. Тъй като растенията консумират хранителните вещества, те спомагат за пречистването на водата, в която живеят рибите. Естественият микробен процес поддържа рибите и растенията здрави и помага да се поддържа среда, в която и симбиотично и трите вида – полезни микроорганизми, риби и растения се развиват отлично.

В аквапониката и рибите, и растенията се отглеждат в един воден обект, като се използва една инфраструктура. Използването на изкуствен тор не е необходимо, тъй като рибните отпадъци осигуряват хранителните вещества, от които се нуждаят растенията. Не се използват хербициди, тъй като няма почва, в която да растат плевели. Вместо вредни пестициди се използва биологична борба с вредителите. Ежедневната употреба на вода е минимална и се отглеждат голям обем растителни култури на по-малка площ в сравнение с конвенционалното отглеждане на културите. Тъй като почва не се изисква, аквапоника може да се създаде: в градските райони, които доставят храна на местните пазари; в сухите райони с лоша почва; в селските общности или навсякъде другаде, където са необходими пресни органични храни.

Технологията притежава следните характеристики: надеждност; рентабилност от гледна точка на направените производствени и оперативни разходи; ефективност при използването на енергията, кислорода и фуража в производството; предоставя среда за обитание на отглежданите водни организми, която е максимално близка или съвпада с естествената; дава възможност за лесни манипулации като хранене, залавяне, преместване и др. на отглежданите аквакултури, които водят до минимален стрес за тях и са свързани с минимален разход на труд и енергия; гарантира качествените параметри на водата при достигане на максималната плътност на биомасата; предоставя адекватен мониторинг и ефективен контрол на качествените параметри на водата.
Made on
Tilda