Добри практики Carpe Digem

Дигитални номади и дистанционна работа в Донигал, Ирландия

Тази добра практика популяризира Донигал (графство в Ирландия) на национално и международно ниво като превъзходно място за дистанционна работа с идеални работни пространства и подкрепа.


Стратегията за работа от разстояние в Донигал има за цел да популяризира окръга като идеално и превъзходно място за дистанционно работещи, като подчертава широката гама от алтернативни работни места, подкрепата, достъпна за всички и наличната инфраструктура и свързаност в целия окръг.

Съгласно визията на „Донигал превъзходно място за избор за дистанционна работа“, стратегията е структурирана в 5 области на намеса:

  1. Работни пространства: за да се отговори на необходимостта от достъпни места за съвместна работа, включително дигитални хъбове и други гъвкави решения 
  2. Популяризиране: да даде отговор на необходимостта от популяризиране на Донигал като чудесно място за работа от разстояние и за повишаване на осведомеността сред служителите и работодателите по целенасочен и ефективен начин.
  3. Подкрепа: подкрепата както за работодателите, така и за служителите, е определена като ключово изискване при позиционирането на Donegal като чудесно място за работа от разстояние.
  4. Талант: Достъпът до таланти е ключов влияещ фактор за работодателите при разглеждане на възможностите за отдалечена работа и е необходимо да има информация за наличието на таланти и умения в региона.
  5. Инфраструктура и свързаност: Наличието на качествена инфраструктура, като например широколентов достъп, покритие на мобилни телефони, услуги за грижи за деца, образование, жилище, удобства за отдих, библиотеки, културни услуги и т.н., допринасят значително за аспекта на качеството на живот.

Необходими ресурси

Действията, които ще подкрепят прилагането на стратегията, се финансират от различни източници, включително съществуващи програми, управлявани от организации като Съвета на окръг Донигал, Údarás na Gaeltachta, Enterprise Ireland и други публично-частни инициативи. Необходимата сума варира в зависимост от действието.

Доказателство за успех

Събират се доказателства.

Потенциал за учене или трансфер

Това е добра практика с потенциал да бъде пренесена в онези региони, които се интересуват от привличане на хора и бизнес в техните отдалечени райони. Ключовите успешни фактори са добрата координация, участието на ключови заинтересовани страни със специфична роля в социално-икономическото развитие на отдалечените райони и техните общности и ефективното управление на съществуващите ресурси (човешки и капитал).
Made on
Tilda