Блог

Европейски биопроизводители: ЕК не дава отговори на ключови въпроси свързани с въглеродното земеделие

От Европейската организация на биопроизводителите IFOAM Europe считат , че със своите предложения касаещи сертификацията за премахване на вредни емисии Европейската комисия не дава отговори на съществени въпроси, касаещи въглеродното земеделие. В своя позиция по темата от организацията казват, че в предложението на ЕК не се дават конкретни предпазни мерки и не се изисква положително въздействие върху всички цели за устойчивост.

„Предложението на ЕК за сертифициране на въглеродните емисии трябва да признае усилията на биопроизводителите за подобряване на запасите от въглерод в почвата. Здравето на почвата е крайъгълен камък на органичното производство и биопроизводителите прилагат практики, които повишават плодородието на почвата и увеличават запасите от органичен въглерод в нея“, заяви президентът на организацията на IFOAM Europe Ян Плаге. Според Ерик Гал взаймовръзката между кризата на климата и биоразнообразието налага даването на гаранции за приноса на въглеродното земеделие за опазване на биоразнообразието и екосистемите. „Законодателството трябва да посочи изрично как да се гарантира, че въглеродното земеделие допринася за целите на предложението за устойчивост, различни от улавянето на въглерод. Предложението трябва да очертае полезни земеделски практики, които трябва да се считат за въглеродно земеделие и да изключва тези, които вредят на биоразнообразието и не трябва да отговарят на условията за сертифициране. “, добавя експертът.

Заради своите ползи за опазване на климата и биоразнообразието според него биоземеделието и агроекологичните практики трябва да се считат за допустими за въглеродното земеделие. Рамката предлагана от ЕК трябва да гарантира дългосрочно запазване на запасите от въглерод в почвата. . Дългосрочният характер на поглъщането на въглерод в почвата и неговата обратимост изискват добри управленски практики да се прилагат в дългосрочен план, така че почвите да не губят погълнатия въглерод в атмосферата.

Рамката е неясна относно финансирането на премахването на въглеродни емисии и оставя отворена вратата за доброволни пазари на въглеродни емисии. Органичните фермери се съмняват, че въглеродните пазари са правилният политически инструмент за осигуряване на справедливо и надеждно финансиране за фермерите за подобряване на улавянето на въглерод в почвата. Освен това рамката не предоставя никакви предпазни мерки за предотвратяване на превръщането на земята в стоки и не разглежда риска от заграбване на земя. Необходими са ясни социални и екологични предпазни мерки, за да се предотврати превръщането на сертифицирането на премахването на въглерод в инструмент за зелено промиване.
Made on
Tilda