Новини

Центърът за имигранти във Варна продължава да работи, благодарение на европейски проект

image
Центърът за имигранти – Варна разшири своята дейност благодарение на проект BG EIF 2011/01-01.03 “Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна”. Целта на проекта е да се осигури устойчивост в развитието и функционирането на съществуващия информационен център за имигранти (ГТД – Граждани на трети държави). Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция”. Неговата стойност е 120 375, 69 лв, като финансирането от ЕИФ е 90 281, 77 лв, а национално съфинансиране – 30 093, 92 лв.

В него вече са регистрирани 160 имигранта, граждани на трети държави, (извън Европейския съюз) предимно с руско гражданство. Социолог и асистент ще извършат проучване на потребностите на имигрантите, свързани с техния живот в България. Проучването ще бъде необходимо за съставяне на актуален Наръчник на имигранта и карта, в която да са отразени най-важните места във Варна от гледна точка на потребностите им. Проучването ще се извърши чрез преки интервюта и дискусии с две фокусни групи. На база събраната информация ще се подготвят кратки филми, които да презентират илюстративни ситуации от живота на ГТД във Варна. Те ще бъдат достъпни от сайта на Центъра и тиражирани на дискове на 4 езика.

Имигрантите ще ползват също безплатни правни консултации от квалифициран юрист в 4 направления - пребиваване и местожителство в България, придобиване и продажба на имоти в България, регистриране на юридически лица в България. Опитен психолог ще консултира имигрантите, които изпитват трудности с адаптацията и психологическите нагласи в живота си в България.

Имигрантите от трети държави, които имат намерение да останат да живеят в България ще получат отговори на въпросите си относно стартиране на нов бизнес в България; професионално обучение и образование в България; намиране и назначаване на работа в България; гражданска ориентация и работа с институции в България. Онлайн консултант ще ползва осигурените от проекта по ГП2009 интернет-базирани средства за консултиране на ГТД - информационен портал, онлайн системата за оценка на професионалните компетенции на 4 езика „360 уеб компас”, учебна платформа за самоподготовка по български език и бит и култура, история и гражданска ориентация, и ще отговаря на въпросите на ГТД. На платформата ще бъдат публикувани видеосивита (записани презентации на желаещите да си намерят работа) и база данни с подробни автобиографии на търсещите работа.

В рамкоте на проекта ще се осъществи също и следните мероприятия - информационна среща на тема „Имигрантите и пазарът на труда”, кръгла маса на тема „Имигрантите като целева група на регионални политики, чувствителни към тяхната култура”, консултативен форум „Осигуряване координация между местните институции за ефективна интеграция на ГТД във Варна”. За подпомагане изграждането на здрави връзки между ГТД и България като приемащо общество се предвиждат дейности, които да запознаят имигрантите с варненския регион и обичаите на варненци.

Ще се проведат 4 екскурзии на културно-исторически, природни забележителности и атракции във Варна и региона. За осигуряване на интеграция в социалните порядки на приемащото общество имигрантите ще се запознаят отблизо с българските местни занаяти, българската кухня и български народни танци. Ще бъдат организирани 3 практически работилници на следните теми: художествена керамика, традиционна българска кухня и традиционни български народни танци и песни.

Проект BG EIF 2011/01-01.03 “Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна”
image

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.
Made on
Tilda