Блог

Български проект за дигитализация в строителството е отличен с награда

Проектът за създаването на Европейски цифров иновационен хъб, с който България ще започне реалния преход към дигитализация в строителството, бе отличен с награда в конкурса „Мистър и Мисис Икономика“. А отличието бе присъдено на неговия идеолог и двигател – Любомир Пейновски от ИБ на Камарата на строителите в България (КСБ).

"С много усилия единадесет организации и фирми създадохме Европейски цифров иновационен хъб, чиято амбициозна задача е да подпомага строителния сектор по пътя на неговата цифровизация."

С тези думи Любомир Пейновски получи наградата. Той отбеляза и заслугата на всеки един от партньорите в проекта – Камарата на строителите в България (координатор); Камарата на архитектите в България; Университета по архитектура, строителство и геодезия; Института по механика на БАН’ Висшето строително училище „Любен Каравелов“; „Клийнтех България“ ООД; „Геострой“ АД; „Планекс“ ЕООД; „Българска асоциация по управление на проекти в строителството“; „Баумит България“ и „ЕСРИ България“.

Създаването на Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство беше одобрено от ЕК през юни т.г.

През октомври беше подписан и договорът за изпълнение. Хъбът ще подпомага прехода към дигитализация чрез достъп до цифрови решения, обучения и изграждане на капацитет. Ще работи за внедряване на новите технологии в строителството и ще прави обучения по прилагането им. През следващите 3 г. бизнесът ще получи достъп до скъпи технологии и иновации и ще може да ги тества преди да инвестира в тях.

Хъбът ще предоставя обучения по работа с BIM и GIS системи, информация за изкуствен интелект, експериментални съоръжения и др.

Създаването му е от огромно значение за бъдещето на цялата строителна индустрия в България, която тръгва по пътя на цифровия преход. Резултатът ще е повишена конкурентоспособност и производителност на компаниите в бранша. А така също и по-висока ефективност на целия строително-инвестиционен процес.
Made on
Tilda