Блог

Отвореното банкиране - стимул за дигитализиране на финансите на традиционно консервативни сектори


Даниел Алексиев:  Да, изминаха три години от въвеждането на директивата. В този период се направиха много промени и иновации, които либерализираха пазара и придвижиха дигитализацията на финансовите услуги. Въпреки това смятам, че услугите от типа отворено банкиране не са достигнали пълния си потенциал. И това се отнася не само за българския, но и за целия европейски пазар. Открояват се само няколко страни като Великобритания, където отвореното банкиране е най-развито, също и Германия, Франция, Италия. Не е тайна, че българският потребител е по-консервативен, особено когато става въпрос за финанси, затова всички страни в процеса трябва да положим усилия, за да разясним ползата от тях.

На този фон банките в страната като един от участниците в процеса осъзнаха важността на отвореното банкиране и полагат усилия за усъвършенстване на техните интерфейси и за прилагане на директивата съгласно препоръките на европейските органи. Банковата общност заедно с БНБ и лицензираните доставчици, т.нар. трети страни, работят активно за хармонизиране на регулациите с позициите на Европейската банкова общност и националните специфики.


Ивелин Камбуров:  Самата идея за отвореното банкиране революционизира възприятията и възможностите на потребителите да управляват и да взаимодействат ефективно със своите финанси. От гледна точка на финтех сегмента целият този процес способства за благоприятно развитие и допълнителна дигитализация, както и спомогна за по-персонализиран подход при предлагането на финансови услуги, което като цяло засили и масовото използване на процесите и ползите, свързани с big data.


От колко време ползвате InfoPay и как достигнахте до решението на БОРИКА?


Ивелин Камбуров: В интерес на истината бяхме приятно изненадани, че БОРИКА е насочила сериозни усилия и екип в развитието на подобен иновативен продукт. Взехме решението за внедряването му изключително бързо, като ефективно започнахме да го ползваме в началото на 2022 г.


Какво целяхте да постигнете с внедряването й?


Ивелин Камбуров:  Основните ни цели при стартиране на работата с InfoPay бяха две - да имаме в реално време лесен и директен достъп до наличностите по всичките ни банкови сметки, както и да можем по унифициран и удобен начин да достъпваме информация и справки за многобройните ни банкови транзакции по всяко време и по колкото пъти на ден имаме нужда. Естеството на нашия бизнес модел налага използването на мрежа от голям брой банкови сметки, по които ежедневно минава съществен обем от транзакции. В тази връзка за нас бе ключово решение да оптимизираме вътрешните процеси, свързани с банковите ни операции, като създадем единен източник на нужната информация в реално време, а наличните данни да насочим за автоматична обработка към нашия data warehouse и бизнес системи. Обмисляме и допълнителни автоматизации чрез интеграция на транзакционните данни директно към нашата основна вътрешно разработена бизнес платформа, а чрез процеса по иницииране на плащания през платформата ще достигнем до технологични подобрения, които бихме могли да въведем в процеса си по кредитиране, с което да наложим стандартите за напълно автоматизиран процес на още по-високо ниво.


Credissimo е компания от финансовия сектор. Означава ли това, че услугата е насочена основно към такъв тип компании?


Даниел Алексиев: InfoPay е универсална услуга и тя не се ограничава само до определени сектори. Може да се ползва от всяка компания, независимо от нейния мащаб. Проследяване на наличности и движения по сметки, бърза обработка на данните, изготвяне на справки и отчети в кратки срокове, иницииране на плащания - това са дейности, които фирмите извършват почти ежедневно. На практика с автоматичната обработка на данните в единната платформа InfoPay ние даваме на компаниите съвременен финансов инструмент. Тук е мястото да кажа, че концепцията за отворено банкиране успешно се прилага в кредитирането, тъй като позволява на доставчиците на финансови услуги да се възползват от автоматизираното събиране на банкови извлечения и лесно да разберат финансовото състояние на клиента си. Това е международна практика, която се надявам успешно да се приложи и у нас, като стартираме с Credissimo.

Други сфери, в които успешно може да се прилага отвореното банкиране, са телекомите, застрахователните компании, инвестиционните платформи, гейминг компаниите.


Ивелин Камбуров: Credissimo е високотехнологична финтех компания, която има дългогодишен стратегически фокус към имплементирането и налагането на иновации във финансирането към крайни клиенти, което прави услугата изключително подходяща за внедряване. Според мен обаче услугата има потенциал за използване и от компании от различни сектори на индустрията, особено такива, които традиционно са приемани като консервативни към дигитализацията и в които се съчетават използването на множество банкови сметки, транзакционно насочени бизнеси, в които има голям дял на ежедневна ръчна обработка на тези данни от страна на служителите и липсват автоматизирани процеси. Услугата би предоставила поле за висока степен на вътрешна оптимизация.


Бихте ли споделили колко души работят с услугата и какви са конкретните ползи за бизнеса ви като резултат от внедряването й?


Ивелин Камбуров: Към момента имаме 4 активни потребителя в InfoPay, както и над 10 свързани банкови сметки. Ползите се изразяват в това, че справка за наличностите се прави директно в платформата в реално време, вместо да е необходимо да се отваря банкирането на всяка банка и да се губи ценно време в търсене и актуализиране на тази информация. С оглед динамичността на бизнес операциите ни това ни помага и улеснява изключително много в ежедневните процеси по управление на ликвидността. В допълнение - възможността да черпим данни за входящите и изходящите ни банкови транзакции в единен стандартизиран формат е средство, което спестява ресурси за обработка и моделиране на данните от всяка банка, която поначало има своите стандарти за формат и съдържание на банковите си извлечения. Този набор от стандартизирана информация лесно се насочва и типизира, за да захрани базите ни данни, откъдето ефективно и бързо да може да бъде използвана по същество, без или с минимална нужда от ръчна обработка.


По какъв начин се ползва услугата?


Даниел Алексиев: InfoPay е уеб базирана услуга. Платформата може да се ползва както от стационарен компютър, така и чрез браузър на мобилно устройство. Клиентите могат да се регистрират изцяло дистанционно посредством електронен подпис - хардуерен или облачен, или видеоидентификация, предоставени от БОРИКА. ERP интеграцията също може да се случи изцяло онлайн. До края на годината предстои да пуснем и мобилно приложение.

Made on
Tilda