Добри практики CECI

AMAi - или как се правят дъждобрани от старите градски знамена

По-просто казано AMAi е дневен център, който предлага грижи и заетост на хора без реален шанс на пазара на труда. Центърът предлага множество дейности, свързани с рециклирането и вкарването в нова употреба на платове, знамена и палатки, останали от фестивала Tomorrow land festival. 
Основната цел на AMAi е да помага на гражданите със здравословни, психични или социални проблеми, като им предлага да бъдат полезни, като се включат в начинанието.
Хората, които идват да работят в шивашкото ателие на AMAi, правят чудеса от старите материали от остатъци и суровини от магазина за рециклирани стоки, събирани от  старите банери и знамена на града - дъждобрани, опаковки за обяд, чанти. 
Стоките се продават в два импровизирани магазини в центъра на града. Около 50 души сега са наети в различните ателиетата на AMAi, а други осем, с посредничеството на AMAi -  в частни бизнеси като магазин за опаковки в Мехелен, в местния хлебозавод и в дома за стари хора. 
AMAi предлага също ръчен труд за частни оператори, което е възможност за бизнеса да възложи специфични дейности за възстановяване, обновяване, събиране, сортиране - все част от процесите на кръговата икономика. Целта на града е да наеме повече хора по този начин и да разнообрази възможностите за работа на служителите на AMAi. Партньори на тази инициатива са провинция Антверпен, както и местният бизнес.

Необходими ресурси

Годишно: 240 000 евро плюс 64 000 евро оперативни разходи. Доходът от поръчки е само 6 000 евро годишно.
Доказателство за успех
Почти 60 бенефициенти към този момент. Тази цифра, както и производителните часове, се увеличават значително през цялото време. AMAi осигурява на тези граждани нещо много повече от работна среда - дава им сигурно “пристанище” и достъп до други градски услуги и възможност да развиват таланта си, което ги прави горди и удовлетворени.
 37 различни дизайнерски продукти и предмети са създадени от рециклирания плат, а около 40 артикула се продават всеки месец в специализираните магазини от откриването им през ноември 2019 г.
Трудностите по пътя
Оказва се трудно осигуряването на непрекъсната работна заетост за хората, веднъж престъпили прага на дневния център заради зависимостта от спорадични поръчки, направени от клиенти. Все още няма система за мониторинг на тази заетост и приноса и в кръговата икономика. Все още има много неясноти.
Потенциал за учене или трансфер
Тази практика предлага комбинация от възможности както за социална заетост, така и за стимулиране на кръговите бизнеси. През 2018 г. от регионалното правителство на Фландрия бяха приети нови регламенти за работа и грижа в сферата на социална заетост, така че да се отчитат нуждите на бенефициентите.
 Местните власти подкрепят инициативите за целевата група, които предлагат структурна и пълна алтернатива за трудова заетост.
Имайки възможност да поръча ръчен труд на ниска цена, AMAi предоставя възможности за местно развитие на кръговата икономика. Дейностите като ремонт, преобразуване на материали, както и други дейности, извършени на ръка, са от ключово значение за кръговата икономика. Наемането на хора в повтарящи се трудови процеси чрез подобни дневни центрове може да бъде добро решение за развитието на кръговите бизнеси.

Made on
Tilda