Блог

Експерти от Бургас участваха в Португалия в среща, посветена на дигитализация на нематериалното културно наследство

Експерти от Бургаския свободен университет (БСУ )и Регионалния исторически музей (РИМ) в града участваха в работна среща в Порто, Португалия, посветена на дигитализация на нематериалното културно наследство. Информацията е от музея.

Бургаският свободен университет в партньорство с РИМ изпълнява проект за обучение на експерти за дигитализиране на недвижимо културно наследство. Проектът е по програма "Еразъм +" и негов ръководител е доц. Янислав Желев от БСУ. Екипът на проекта беше в Порто, Португалия, където се проведе среща с другите участници в проекта - представители на културни институции като университети и музеи от Латвия, Португалия и Италия.

В хода на работата бяха представени постигнатите до момента резултати и бяха набелязани бъдещите задачи, които предстои да се изпълнят. Целта на проекта е да се обучат експерти от сферата на музеите, културата и туризма в технологичния процес на дигитализация на обредите и ритуалите в традиционната кухня в отделните държави. Цялостният обучителен курс ще бъде със свободен достъп на специално създадена онлайн платформа, която може да се ползва от всеки представител на културна или научна организация, имаща за цел дигитализиране на нематериално културно наследство.
Made on
Tilda