Блог

Defi- дигитализация в сферата на финансите

В съзнанието на икономисти, академици и повечето обикновени хора е обичайно да се мисли за реалната икономика и финансовата икономика като отделни, но взаимосвързани сфери. Именно в тази област през 2022 г. ще има вълнуващи иновации.

През последните две години много от функциите на традиционната финансова система бяха пресъздадени като приложения и протоколи в блокчейна на Ethereum - отворен блокчейн, който може да съхранява и проверява редове кодове. Дейностите се извършват предимно чрез "умни договори", които се изпълняват самостоятелно при предварително определени условия.

Много неща са написани в отворен код с помощта на интелигентни договори, включително портфейли и платежни системи, приложения за депозити и заеми и дори инвестиционни фондове и системи за самостабилизиране на валутните режими. Като цяло този набор от функции е известен като децентрализирани финанси, или DeFi, и процъфтява.

Системата има много предимства пред традиционните финанси. Плащанията често са евтини и са почти мигновени. Чрез предварително определяне на правилата на транзакциите по начини, с които е невъзможно да се сбърка, DeFi може да елиминира рисковете от сетълмента. Чрез заключване на обезпечение за заем в интелигентен договор рискът от неизпълнение от страна на контрагента също може да отпадне.

Бариерите за навлизане са ниски в сравнение с традиционните финанси, така че DeFi бързо се превърна в арена, където се случват най-вълнуващите иновации. Например базиран изцяло на блокчейн стейбълкойн (токен, обвързан с държавна валута като долара), наречен dai, позволява на всеки да създава нови токени dai чрез депозиране на обезпечение в интелигентен договор. Тъй като обезпечението е променливо, ако падне под минималния праг от 150% от неизплатената стойност на dai, интелигентният договор автоматично предлага на търг обезпечението, за да анулира дълга.

Dai е забележително стабилен спрямо долара и решава много от проблемите, свързани с предишни стейбълкойни. Проблемът е, че цялото това изискано финансово инженерство все още няма "реална" икономика за обслужване. Вместо това подкрепя едно виртуално казино - повечето от тези, които използват DeFi, го правят, за да улеснят или използват своите залози на един от многото спекулативни токени.


DeFi може да започне да се слива с традиционните финанси. Активите, които обикновено се обработват от финансовата система - къщи, акции и облигации, може да намерят своя път в блокчейн система. Предишни опити да се направи това с помощта на "компаниен блокчейн" (управлявани от една институция) предложиха някои ползи в ефективността, но пропуснаха много от предимствата на децентрализацията като оперативна съвместимост и прозрачност. Чрез проучване на начини за преместване на активи като акции към отворена блокчейн система и предоставяне на реални резултати DeFi могат да станат по-полезен за всички.

Развитието на реална икономика върху блокчейн може да процъфтява. Икономически дейности като създаване на видеоклипове, изображения, музика и текст са изцяло дигитални, поради което медиите могат да се разпространяват онлайн, предимно чрез гигантски централизирани технологични платформи. Но децентрализираните блокчейн платформи за разпространение на този вид съдържание се зараждат и процъфтяват. Ако цифровото съдържание може да бъде прехвърлено в блокчейн системата, DeFi ще намерят своята реална икономика.

Made on
Tilda