Блог

Текстилът е новата пластмаса, как да се справим?

Текстилът не е боклук, а суровина, ако бъде рециклиран. Изхвърлен на сметищато замърсява околната среда колкото пластмасата!

80 000 кг дрехи и обувки са събрани за една година в регионалния хъб за разделно събиране на употребяван текстил, създаден по инициатива на "Текст тийм" в София. Инициативата е част от проект на стойност над 432 хил. лв. по програма "Околна среда", пише “Капитал”.

75 000 кг от събраните дрехи са подготвени за повторна употреба, а над 2200 кг - за рециклиране, отчитат в края на проекта от дружеството. 

С част от средствата компанията е купила специален софтуер, който позволява да се следи за събраните количества в контейнерите и може да предложи най-ефективните маршрути на техниката за събиране на текстила.

Проектът финансира също оборудване и линия за сортиране на текстила и подготовката му за повторна употреба и рециклиране. Тези дейностите се извършват в сортировъчните складове на "Текст тийм" във Варна.

Сортирането може да става по различни критерии - например качество на материала, сезонност на облеклата и др. Годните за повторна употреба дрехи са подложени на последваща обработка - пране и сушене, и се продават в магазини за текстил "втора ръка", а негодните се пренасочват за рециклиране.  Концепцията за тази система е създадена по примера на подобна успешна практика, реализирана в Антверпен, Белгия.
"Към момента по-малко от 1% от образуваните отпадъци от текстил в страната (или около 1000 т/годишно) се събират за последващо третиране в специализирани предприятия. Жизненият цикъл на дрехите в България се ограничава до един потребител - и то за все по-кратко време", обобщава Цветелина Томова, ръководител на проекта в "Текс тийм".

Част от Зелената сделка

През 2019 г. Европейската комисия определи текстилната индустрия като приоритетна за въвеждане на мерки за преход към кръгова икономика. В новия пакет "Кръгова икономика" на ЕС текстилът е наречен "Новата пластмаса", тъй като вредите, които нанася по време на производството и след неговата употреба, са сравними с тези на пластмасата. Вторият живот на дрехите означава спестяване на значителни ресурси на планетата, по-малко пестициди и по-малки количества депонирани текстилни отпадъци.

Засега не съществува национална система за разделно събиране на текстил от домакинствата - налични са само специализирани контейнери в определени общини, поставени от фирми, членуващи в Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба.

През 2021 г. компаниите от асоциацията имат сключени договори с 18 общини, в които са разположили 230 специализирани контейнера за текстил. 

За миналата година събраните текстилни отпадъци в България са 2000 тона. Количеството е незначително на фона на данните от асоциацията, че през 2021 г. нейните членове са сортирали общо 34 хил. тона текстил и са изнесли 25 хил. тона.

В доклад на Европейската агенция по околна среда от ноември 2019 г. се препоръчва на страните членки да приложат редица стимули, свързани с подготовката и продажбата на употребявани изделия, в т.ч. намаляване или премахване на ДДС, осигуряване на достъп на търговците до по-добри локации, подкрепа чрез продуктови такси и др.

Made on
Tilda