Новини

Проект ще укрепва икономическото развитие в Черноморския регион

image
Проектът „Изграждане на местна/регионална мрежа за икономическо развитие като средство за решително подобряване на конкурентоспособността на Черноморските региони"LRED Net" в рамките на Съвместната оперативна програма за Черноморски басейн 2007-2013 г. стартира през юли и ще продължи 24 месеца. Негови партньори са Търговско-индустриалната камара на Армения, Агенция за местно развитие - Гърция, Бизнес консултативен център Молдова, Кавказки институт за икономически и социални изследвания - Грузия и Сдружение "Бизнес Агенция" от България. Общата цел на проекта е изграждането на предприемачески и административен капацитет за подобряване на социалнит, информационни търговски и други връзки на местно ниво, както и между различните партньори, като по този начин да се насърчат и националните правителства да използват възможностите за сътрудничество и така да обединят усилия за по-добър живот в Черноморския басейн.

LRED Net e насочен към всички заинтересовани страни на местно ниво - местната администрациа, кметове, общински съвети, частния сектор, НПО, организации на гражданското общество, агенции за регионално развитие, доставчици на бизнес услуги и др. Друга целева група е на стартиращи и работещи малки и средни предприятия в избраните общини. Повече от 500 малки и средни предприятия и стартиращи фирми ще участват в дейностите по проекта. Най-малко 250 от тях ще получат директна подкрепа чрез обучения, консултации и др. В резултат на този проект най-малко 75 заинтерисовани страни, от които 45 - от местните администрации, ща бъдат обучавани по методите на LED (по методите на местно икономическо развитие).

  • Поне 250 предприемачи в 5-те страни-участници ще подобрят техните бизнес умения чрез различни събития.

  • Най-малко 50 млади фирми ще започнат нов бизнес въз основа на конкурентните предимства на населени места, участници в проекта.

  • Поне 5 трансгранични инициативи ще бъдат ръководени от екипа на проекта. Те ще бъдат прилагани от местни учестници след приключване на проекта.
Made on
Tilda