Новини

CECI: 1-ва междурегионалнa среща на партньорите в Лахти, Финландия

image
Първaта междурегионална среща на партньорите по проект CECI беше организирана в Лахти, Финландия, за да отбележи стартирта на междурегионалното сътрудничество с обща цел - включване на гражданите в кръговата икономика

Общо осем партньори от шест държави: Финландия, Франция, Чехия, Испания, България, Белгия и Франция се срещнаха за първи път. Интензивната двудневна програма включваше семинари по методология и терминология на CECI (семинар 1), активиране на партньорите в социалните медии (семинар 2) и определяне на критерии за добри практики на CECI (семинар 3). Бяха представени няколко добри практики за нови услуги за гражданите, както и асоциации от Лахти и региона Пяйят-Хяме.
image
Първия ден от срещата в Лахти, Финландия по проект CECI Interreg Europe project бе пълен с вдъхновяващи презентации и споделяне на добри практики от регионите на партньорите. Денят завърши в район Anttilanmäki, където се запознахме с местните политики по отношение на кръговата икономика и се насладихме на вечерята в местното училище.
image
Ден 2 на междурегионалната среща по проект CECI Interreg Europe project бе подкрепен от спортна изненада и здравословна закуска, след което се съсредоточихме върху политиките в партньорските региони, а по-късно Силвия Щумпф организира уъркшоп за активиране на партньори и заинтересовани страни в социалните мрежи.

Повече информация е достъпна на уебсайта на проекта и в социалните медии. 
Следвайте ни в Twitter под @EuropeCECI или Facebook @europeCECI.

Made on
Tilda