Добри практики CECI

Цветни лехи в детските градини

Създаването на цветни лехи в детските градини е инициатива, която цели да обучи децата на градинарство и устойчиви хранителни системи.


Практиката е насочена предимно към пет- и шестгодишни деца, но също се включват и по-малки, които научават много, наблюдавайки цветните лехи в двора на детската градина и какво се случва около тях. В допълнение към създаването на цветна леха и грижата за нея, проектът включва дидактическа програма под формата на семинари за деца и семинари за учители. Успехът на малките градинари зависи от това как техните учители ги ръководят.

Децата водят „Работна тетрадка на малкия градинар“, която описва планирането и грижите за лехата, компостирането и цикъла на хранителните вещества, семената, реколтите, различните обитатели (насекоми) в градината, четирите сезона в градината и как храната се оказва в чинията. Детските градини ще получат инструкции от книжка с ръководства за учители, за да проучат идеи за това как да се разработят образователни теми в градината и класната стая. По време на семинар за прибиране на реколтата децата се учат да различават и възприемат храната с всички сетива (зрение, мирис, допир, вкус) и да разпознават нейното качество. Популяризират се практики на кръгова икономика, като се препоръчва компостиране и събиране на биоотпадъци от кухнята за училищните градини.

Необходими ресурси

Методология и концепция са създадени в началото на 2015 г. с доброволни ресурси. Първата детска градина харесва идеята и финансира пилотния проект благодарение на безвъзмездна помощ от градския квартал Прага 7. Днес в сдружението работят 4 служители и 6 външни специалисти.
Доказателство за успех
Лехите са създадени в 100 детски градини във всички области на Прага, столицата на Република Чехия. Успехът се състои в подкрепата на градските квартали на Прага и преди всичко в положителния отзвук от деца и учители. Въпреки пандемията Covid-19, практиката може да продължи, тъй като програмата се провежда предимно навън, където ограниченията не важат или не са толкова строги.

Срещнати трудности

Трудности при създаването на методологията и практическото обучение са срещнати при развиването на работна тетрадка, наръчник, работилница и образователно представяне, както и изграждането на качествен екип, което изисква време и търпение.

Потенциал за обучение или трансфер

Тази добра практика е един от възможните начини да покажем на децата значението на природата по отношение на храната и състоянието на планетата, както и как те могат лично да се грижат за околната среда.

Проектът иска да обучи децата посредством забавни игри и да създаде у тях  добри устойчиви хранителни навици, които включват хранене от сезонни, местни, пресни и надеждни източници. Инициативата води към създаване на връзка на децата с природата. Важно е да дадем знания и опит и да подчертаем, че като се храним, ние влияем не само на здравето си, но и на света около нас. В крайна сметка бъдещето на света е в ръцете на децата.

Източник: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5324/flower-beds-for-kindergartens/
Made on
Tilda