Блог

ЕК насочва финансирането към зелените технологии и кръговата икономика

Русе е лидер по брой договорени проекти по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони според данните на информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС /ИСУН/ към днешна дата сред останалите областни градове в Северен централен район. Той е водач и по отношение на брой бенефициенти, и по размер на безвъзмездната финансова помощ и по общата стойност на проектите. Това съобщиха от Областния информационен център. Следват го Велико Търново и Габрово. Търговище и Разград имат почти два пъти по-малко проекти, отбелязва управителят на ОИЦ - Русе Диана Аврамова.

“Като се има предвид, че населението и бизнесът на нашата област са съсредоточени главно в Русе, не е изненада, че от 1527 проекта на ниво област 1255 са на бенефициенти от община Русе”, казва тя. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ в област Русе е малко под половин милиард лева. В сумата са включени и европейските средства, които бяха изплатени в помощ на засегнатите от COVID-19.
Договорените безвъзмездни финансови средства на повечето от програмите през програмен период 2014 – 2021 е близо и над 100 процента. По ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е 87%, а най-нисък е процентът на договореното по Програмата за развитие на селските райони – почти 68 на сто.

Към момента оперативните програми на България за периода 2021 – 2027 г. все още не са одобрени, но вече е ясно, че не само по Плана за възстановяне и устойчивост, но и по програмите „Околна среда“ и „Конкурентоспобоност и иновации в предприятията“ сериозен ресурс ще бъде насочен към зелените технологии и кръговата икономика.
Най-новите предложения на ЕК, които ще ускорят преминаването към реална кръгова икономика в ЕС, ще подкрепят проектиране на продукти, които са по-дълготрайни, могат да се поправят, да се употребяват повторно или да се рециклират. За целта има предложение за Регламент за екодизайн за устойчиви продукти. Европесйката комисия предлага още нова стратегия за текстилните изделия като целта е до 2025 г. те задължително да се събират разделно. Намеренията са да бъдат решени проблемите с бързата мода, унищожаването на непродадените дрехи и обувки. Предлагат се също и нови по-строги регулации в областта на строителството и строителните материали, защото имат сериозен негативен отпечатък върху околната среда.
Made on
Tilda