Блог

ПЪРВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В СВЕТА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ХРАНА МЕЖДУ СЪСЕДИ

Една трета от храната в света се изхвърля. OLIO е платформа, която се бори за „спасяването“ на повече храна.

OLIO е дигитална платформа, която позволява на потребителите да уведомяват съседите за излишна храна или съставки, като дава възможност на общностите да се обединят и да предотвратяват ненужни разхищения на храна. Чрез намаляване на хранителните отпадъци от домакинствата, решението има положително въздействие върху околната среда и социалното благосъстояние, както на индивидуално, така и на общностно ниво.

OLIO стартира, когато основателите се сблъскват с необходимостта да изхвърлят храна, въпреки че мразят да го правят. Решението е изградено върху проучвания, тестови и пилотни програми, като безопасността на храните е на фокус. Сътрудничеството с потребители, предприятия, общности и общини също е от решаващо значение за осигуряване на мобилизация по въпроса.

Проблем

В развития свят около половината от всички хранителни отпадъци се произвеждат в домакинствата. Липсата на местна общност може да означава, че жителите не познават никого, на когото да дават излишната си храна. С увеличаването на населението, натискът върху нашата хранителна система само ще продължи да нараства, което означава, че трябва да преминем към по-кръгова хранителна икономика.

Решение

OLIO е първото в света приложение за споделяне на храна от съседи на съседи. Освен възможността за споделяне лично от човек на човек, OLIO също така позволява на обучени доброволци (известни като „Food of Waste Heroes“) да събират непродадена храна от местния бизнес, за да я доставят безплатно до други потребители на OLIO.
За отделните потребители OLIO придоставя забавен и лесен начин за намаляване на разхищението на храна и за промяна, като същевременно спомага за сплотяване на общността.


Потребителите и посланиците на OLIO защитават кръговата икономика и осъзнаването на въздействието на потреблението. Идеалите на платформата отговарят на нарастващите потребителски интереси като споделяне, устойчивост на общността и локализъм. Новите партньорства, създадени от OLIO, спомагат за насърчаването на нови хиперлокални кръгови хранителни мрежи.

Влияние върху околната среда

Досега 6,5 милиона порции храна са били споделени по целия свят чрез OLIO, което е намалило отпадъците от храна, изпращани на сметищата. Това е равносилно на премахването на 30 милиона км автомобилен и спестяване на над 1 милиард литра вода в селскостопанско производство. Чрез оптимизиране на използването на ресурси в селското стопанство, решението допринася и за намаляване на нуждата от земя, заета от селскостопански дейности.

Социално въздействие

Ключовото социално въздействие на решението е значително подобрено здраве и благосъстояние на потребителите, тъй като OLIO може да помогне за намаляване на глада в местните общности. Той също така допринася за подобряване на благосъстоянието на общността чрез увеличаване на социалното сближаване. Храната, която се разпространява чрез OLIO, по своята същност също е устойчива, тъй като в противен случай би била похабена, което означава, че подобрява и достъпа до устойчива консумация.

Източник: https://www.sitra.fi/en/cases/the-worlds-first-neighbour-to-neighbour-food-sharing-application/
Made on
Tilda