Добри практики DEVISE

Програма за развитие на бизнес

Програмата за стимулиране на бизнеса е основната програма за подкрепа и растеж на бизнес центрове в Дери Сити и Страбан. Той предоставя безплатна и специализирана бизнес подкрепа за микро и малките предприятия и разработва серия специфични интервенции, които да подпомагат развитието на по-просперираща икономика в рамките на съвета.  

Програмата цели: 

 • Подкрепа за създаване на нови устойчиви работни места в областта на съвета 
 • Действа като схема за финансова подкрепа на Invest Ni Client за предприемачи и бизнеси с голям потенциал за развитие и растеж 
 • Укрепване на местните бизнеси чрез подпомагане на бизнеса да стане по-конкурентноспособен на местните и експортните пазари 
 • Насърчаване растежа на бизнеса и иновации 
 • Осигуряване на подкрепа за приоритетни сектори 
 • Осигуряване на достъпна подкрепа за бизнес, съобразена с изискванията му 
 • Свързване с ключови заинтересовани страни в подкрепа на бизнеса, с идеята даза да се разработи портфолио с подход, като се гарантира, че няма дублиране на усилията  

Структура на програмата 

Състои се от: 

 • Персонализирано менторство - едно към едно (минимум 1300 дни менторство за поне 600 участващи бизнеси по време на програмата) 
 • Специфични семинари за сектора – един към много (общо 20 по време на програмата, с минимум 8 участници на семинар) 
 • Събития в мрежа ( 2 по време на програмата) 

Нужни ресурси  

Общата стойност е £503,250 за следващите 3 години 

Начална и крайна дата 

Начало: късен септември 2017 

Край: Декември 2020 

Доказателства за успех (постигнати резултати) 

Дигиталната сфера е областта, в която бизнесите, участващи в програмата, търсят най-много подкрепа. До сега по програмата са направени следните постижения: 

 1. 267 участници са получили/получават менторска подкрепа, съобразена с индивидуалните нужди на бизнесите им 
 2. 30% от тях са получили специална дигитална подкрепа, включваща и области като социални медии, дизайн на уебсайтове, оптимизация на търсачките и продажби онлайн 

Програмите с фокус върху дигитализацията включват: 

Дигитална фабрика за предприемачи 

По тази програма в момента има 12 неместни предприемачи, които си сътрудничат с FabLab, за да научат за съвременните техники за дизайн и производство и как те могат да бъдат приложени към местния бизнес. 

Акредитацията се предлага на ниво OCN 2 и включва запознаване с технологии като 3D дизайн, лазерно рязане, CNC фрезоване и 3D печат, всички със специфичен акцент върху креативното предприемачество. След завършване (април 2019 г.) предприемачите ще имат набор от нови умения, които да прилагат към своя бизнес, включително - създаване на прототипи на продукти, за създаване на поръчани опаковъчни, промоционални материали и материали за продажба.  

Семинарите с фокус върху дигитализацията включват: 

Дигитални умения за собственика на бизнеса: 

Идеята е да могат да разширят бизнеса си като идентифицират основните дигитални умения. Тъй като сферата на дигиталния маркетинг непрекъснато се променя, техниките и стратегиите, които се използват, трябва да се адаптират. По време на тази сесия участниците ще се научат на тези тенденции и как могат да ги приведете в техния собствен бизнес. 

Видео продукция 

Въведение в света на видео продукцията със смартфон - показване на примери за постижимото на смартфон; демонстрация как се оптимизират настройките на видеокамерата на смартфона; демонстрация как може да се редактира видео съдържание със смартфон 

Промоция на видео 

Обширно ръководство за маркетинг на съдържание, фокусирано върху видео маркетинг за социални медии. 

Използването на техники за входящ маркетинг за увеличаване на продажбите / изграждане на интерес 

Входящият маркетинг е фокусиран върху привличане на клиенти чрез подходящо и полезно съдържание, което добавя стойност на всеки етап процеса на закупуване от клиента. Този семинар помага на участниците да увеличат максимално каналите като e-zines, блогове, търсачки, чат ботове и социални медии. 

Променящият се свят на данни 

Семинар, който представя възможностите, които данните създават за бизнеса и предизвикателствата за успех в това постоянно променящо се пространство. 

Shopify  

Как се създава онлайн магазин и се генерирате пари, дори докато спите 

Пет ключови стратегии, за да създаване на повече трафик към уебсайт  

Пет стъпки, които насочват как се образува повече трафик към уебсайт и как може да се превърне в плащаща клиентела. 

Flipping LinkedIn 

Интерактивна сесия за подобряване или създаване на LinkedIn профил. 

Събития в дигиталната мрежа, доставяни чрез стимулиране на бизнеса: 

Techies in Residence - предизвикателство за дигитални социални иновации. 

Събитието е събрало доброволчески, обществени и социални предприятия (VCSE) от областта DCSDC, за да насърчи възможностите, улеснени чрез „Techies in Residence“. Тази програма се стреми да съедини VCSE организации с професионалист в областта на дигиталните технологии, за да разработят съвместно нов прототипен дигитален продукт - инструмент, приложение или платформа - за период от 10-12 седмици. 

Свидетелство за успеха на програмата за стимулиране на бизнеса е фактът, че тя е основата на новата програма за иновации и растеж на бизнеса (BIG) на областните съвети в Дери Сити и Страбан. Програмата BIG се стреми да отговори на високото ниво на търсене на дигитални услуги за поддръжка в Програмата за бизнес стимулиране, като помага на местните компании да се възползват от възможностите, предоставени чрез използване на цифрови възможности като: 

 • Дигитална стратегия и лидерство 
 • Цифрова работна сила 
 • Отворени и съвместни партньорства. Споделяне на информация 
 • Цифрови данни 
 • Цифрова ангажираност на клиентите 

Целевата аудитория за поддръжката на Digital Tech Enterprise на програмата BIG е: 

• ИКТ / Digital Tech Company (които ще отговарят на условията за по-високо ниво на техническа поддръжка, за разлика от общото наставничество) 

• Недигитални компании (обща поддръжка за дигитално наставничество) 

Тази програма се обсъжда по-подробно в документа BIG Good Practice. 

 

Доклад за оценка в средносрочен план за периода септември 2017 г. - април 2019 г. потвърждава, че 359 индивидуални собственици на бизнес са получили менторска подкрепа с допълнителни 154 собственици на бизнес, които присъстват на поръчаните семинари. 

Предвидени са 474 еквивалентни работни места на пълен работен ден за тригодишния проект, което надвишава целта за създаване на 400 работни места за целия проект. 

Допълнителни подробности могат да се видят от средносрочния доклад за оценка. 

Срещнати трудности 

Има много организации за подпомагане на бизнеса, които предлагат услуги в района на областния съвет Дери Сити и Страбанe. Tова често се прави на силози и е довело до това, че агенциите за подкрепа се конкурират за едни и същи клиенти и дублират усилия по отношение на програмите и събитията, които те предоставят. Програмата за бизнес стимулиране се стреми да премахне този проблем в областта на Съвета, като обединява ключови заинтересовани страни в подкрепата на бизнеса и предоставя портфолио за подход към бизнес подкрепа в областта на съвета (това е разгледано по-подробно по-долу). 

Потенциал за обучение и трансфер на знания 

Уникален за програмата е панелът за ангажиране на бизнеса. Той е създаден от DCSDC и се състои от следните членове: 

• Инвест Северна Ирландия - Регионална агенция за развитие на бизнеса 

• Intertrade Ирландия - орган за трансгранична търговия и развитие на бизнеса 

• Улстър университет: най-големият университет в NI / втори по големина на остров Ирландия 

• Северозападният регионален колеж: Допълнително и висше образование 

• Strabane Enterprise Agency & Enterprise North West: доставчици на специализирани услуги за поддръжка на лица, които искат да започнат или развият бизнес 

• Агенция за трудови отношения: публичен орган, отговорен за насърчаване на подобряването на индустриалните отношения 

• Fab Lab - осигурява достъп на общността до обучение и образование около дигитален дизайн и изработка 

Целта на панела за бизнес ангажиране е да развие двупосочни поддържащи отношения между местните организации за подкрепа на бизнеса и Derry City и областния съвет на Strabane (DCSDC). Този подход за партньорство има за цел да координира усилията на всички свои членове по различни начини; 

 • Справяне с взаимните бизнес нужди и разработване на общи решения 

• Популяризиране на програми за бизнес подкрепа и бизнес събития, доставяни от партньори, и увеличаване на участието / усвояването в рамките на съответните организации 

• Разработване на подход, базиран на портфолио за поддръжка на бизнеса в рамките на DCSDC, гарантиращ, че клиентите се възползват максимално от колективните възможности, представени от всички партньори 

• Формиране на инициативи, насочени към повишаване на конкурентоспособността на икономиката на Дери / Страбан 

• Растеж и увеличаване на броя на стартиращите предприятия в Дери / Страбан 

• Подобряване на процента на оцеляване на МСП в областта на съвета 

Предимствата на прилагането на този подход за сътрудничество е довел  до високото ниво на успех, което беше подробно описано в раздела „Доказателство за успех“ на този документ. 

Уебсайт 

http://www.derrystrabane.com/businessboost 

 

Made on
Tilda