Добри практики Carpe Digem

Проект решава наболял воден проблем но остров Мадейра

Специалисти от института за развитие и предприемачество на португалския остров Мадейра са намерили интегрирано решение, което позволява намаляване на загубите на вода от водната мрежа, като същевременно произвежда чиста водноелектрическа енергия.
Загубите на водна мрежа са често срещана и тежка реалност в световен мащаб, както и енергоемкият процес на производството на мрежова вода. Тези загуби представляват значително прахосване на прясна вода и енергия. Нови технологични разработки, като компютъризирани сензори, комуникационни мрежи, аналитични системи BigData, съчетани с AI, предлагат нови решения на този проблем.

FloatingParticle има за цел да намали загубите на вода и потреблението на енергия, като същевременно доставя усъвършенствана телеметрия за контрол на водната мрежа и осигуряване на стандарти за качество на водата. Това води до ефективно производство и управление на водната мрежа. Като страничен продукт, инсталираните системи произвеждат чиста енергия, която допълнително намалява разходите за управление на водната мрежа и подобрява устойчивостта.

Нашето решение идентифицира и смекчава аномалиите на водната мрежа, като същевременно намалява загубите на вода, чрез контрол на налягането и дебита с микро-хидротурбини, мониторинг на качеството на водата и производствените параметри и създаването на енергия, която захранва електрическата мрежа. Системата дава възможност на мениджъра на водната мрежа да взема ефективни решения, управлявани от данни в реално време.
Необходими ресурси
В момента решението е в процес на разработка с общ инвестиционен бюджет от 909 543 евро. Това включва човешки ресурси, инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, оборудване и други разходи, но единствено за целите на развитието. Изчислено е, че 1/3 от тази сума би била необходима за пускането на крайния продукт.
Доказателство за успех
FloatingParticle се смята за добра практика, тъй като опитва да се справи с общо глобално предизвикателство с интегриран иновативен подход, който решава два проблема, с които градовете по целия свят се борят: загубите на вода в техните мрежи и производството на чиста енергия.
Проектът все още е слабо развит, но първите тестове показват ефективността на решението с икономии от 30% -40% на загубите на вода.
Предварителният анализ на проекта показва, че енергията, произведена от системата, би била достатъчна, за да захрани 34% от вътрешните нужди.
Потенциал за обучение или трансфер
Вярваме, че тази добра практика има потенциал да бъде предадена на други заинтересовани страни, тъй като крайният резултат ще бъде решение, което съчетава софтуер и хардуер, които лесно се инсталират и адаптират към нуждите на други градове. Необходимата инвестиция предлага много бърза възвръщаемост на инвестицията, тъй като спестяванията и печалбите имат много добри маржове.
Made on
Tilda