Добри практики Carpe Digem

Ускорител за цифрови стартъпи в бивша военна казарма? Да, във Франция

L'INKUB е дигитален бизнес парк в бивша военна казарма, където банката Crédit Agricole създаде ускорител за цифрови стартъпи
В икономически периферна зона като Невѐр, Франция с продължаващ спад на населението и липса на стартиращи бизнеси, развитието на цифровите иновационни екосистеми се нуждае както от частни, така и от публични инициативи за създаване на физически центрове и иновационни мрежи, които да улесняват клъстерирането, достъпа до високоскоростна цифрова инфраструктура и подкрепа на нова бизнес дейност.
Crédit Agricole и градската зона на Greater Nevers признават необходимостта от балансирано разпространение на ускорителна подкрепа за осигуряване на икономическо и социално сближаване, привличане и насърчаване на иновационни дейности в партньорство с публичната администрация и местните общности.
„Le Village by CA Nevers” е част от 30+ национална мрежа, предлагаща във Франция майсторски класове, конференции, експертни мрежи, специални пространства за хостинг на клиенти и инвеститори, работа в с големи бизнес групи и др. Невер е първият ускорител от този тип, създаден извън столичен район.
Необходими ресурси
L'INKUB, @LINKUB_Nevers е създаден с комбинация от публично финансиране, „Le Village“ Nevers е частна инициатива, подкрепена от банката Crédit Agricole със специален мениджър
Доказателство за успех
* Създаването на първия инкубатор-ускорител за стартиращи фирми в Невѐр.
* Функциониращ клъстер за цифров бизнес и иновации в селски окръг и интегрирането на местни стартиращи фирми в национална и международна мрежа за подкрепа на иновациите и бизнеса
* Готово за работа пространство за дигитален бизнес и нови стартиращи компании
* Възстановяване на неизползвана сграда със значителна културна стойност до нови икономически функции и създаване на динамичен център за иновации в градската зона на Невер
Срещнати трудности
Създаване на частен цифров ускорител за стартъпи, който предлага стимулираща работна среда, бизнес мрежи, персонализирани програми за поддръжка, коуъркинг пространства за стартиращи фирми в стратегически цифрови области като роботика, дронове, мобилност -  постигнато е.
Потенциал за обучение или трансфер
Потенциалът за този тип частно-публично партньорство е значителен. Не е необичайно публичните власти да развиват дигитални и други бизнес паркове в селски райони, или извън големите градове. От ключово значение, обаче е банките и други инвеститори да могат да разпознаят потенциала за стартиране на цифрови бизнес инкубатори и акселератори и да ги интегрират в мрежи за бизнес и цифрови иновации.
Made on
Tilda