Добри практики Carpe Digem

Дигитални Номади в Мадейра


Тази инициатива е разработена от регионалното правителство на Мадейра, Startup Madeira и Gonçalo Hall (център за дигитални номади). Тя има за цел да помогне на дигиталните номади да изберат островите Мадейра като своя дестинация за работа и живеене. Целта на организаторите е да подготвят почвата, да насърчават и създадат уникална общност от дигитални номади на островите Мадейра, като в същото време да засилят местното социално и икономическо въздействие на тази нова и важна група.

Заедно с местни частни организации, бизнеси и предприемачи, достъпът на дигиталните номади е улеснен, както за местната, така и за номадската общност. Инициаторите правят това, като предлагат:
• Свободно работно пространство (Ponta do Sol);
• Списък на работните пространства;
• Списък на места за настаняване в региона;
• Ексклузивни социални и културни събития;
• Местни домакини;
и чрез други мерки за оптимизиране на местното социално и икономическо въздействие.

Необходими ресурси

Проектът се ръководи предимно от трима служители. Регионалното правителство на Мадейра е предоставило цялата финансова подкрепа за създаване и оборудване на зони за съвместна работа и дейности за популяризиране.

Доказателство за успех

  • От ноември 2020 г. има над 7570 регистрации от 105 държави;
  • Хора от 18 до 83 години са се регистрирали за участие в този проект;
  • От февруари 2021 г. са посрещнати над 2600 дигитални номади на островите Мадейра;
  • Това се отразява в множество международни информационни издания повече от 80 пъти (кабелна телевизия, вестници, списания, сайтове за новини онлайн, ...).

Възникнали трудности

  • Да се създаде уеб сайт много бързо;
  • Да се подготви свободното работно пространство (мебели, електрически връзки [повече контакти] и да се увеличи Wi-FI сигнала (силна интернет връзка);
  • Настоящите ограничения за пътуване в световен мащаб означават, че повечето дигитални номади са ограничени в своите възможности за пътуване.

Потенциал за учене или трансфер

Тези знания и опит са лесно прехвърляеми, очевидно наличието на финансова подкрепа ще зависи от местоположението.


Източник: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5599/digital-nomads-madeira-islands/


Made on
Tilda