Новини

Бюлетин 10 BSB1030 WeTour

Нека да се върнем към проучването, проведено от партньорите по проекта WeTour: Резултатите от онлайн проучването хвърлят светлина върху възможностите и ограниченията, пред които са изправени турските жени, работещи в туристическия сектор. Много от респондентите имат работници, които им помагат да изпълняват задълженията си, а някои от тях са квалифицирани висшисти. От друга страна, голяма част от респондентите твърдят, че не са получавали по-сериозно туристическо обучение или са участвали в подобни проекти. Резултатите от проекта WETOUR могат да помогнат на респондентите да реализират пълния си потенциал чрез предложените дейности, следователно това може да се разглежда като възможност за тях. Това обучение беше проведено, за да отговори на гореспоменатите проблеми.
Вижте как премина обучението вТурция.

Made on
Tilda