Блог

Диференцираната такса битови отпадъци ще стимулира разделното събиране

България е водеща държава по отношение на рециклирането не само на това, което се генерира на вътрешния пазар, но и по отношение на капацитета от мощности за рециклиране на пластмасови опаковки. Ние имаме мощности, които са в пъти в повече, отколкото са генерираните опаковки в страната. У нас се рециклират доста опаковки, които се внасят от Германия и Франция. Това разказа Христо Диков от Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация в интервю на Роселина Петкова за рубриката „Made in green” в предаването „В развитие”.

Основните проблеми в рециклирането на опаковки в България са съпроводени от това, че гражданите не използват по достатъчно ефективен начин системите за разделно събиране, които съществуват. Голяма част от хората използват по предназначение контейнерите за разделно събиране, но не всички го правят. Покритието на системите за разделно събиране, което се осигурява на територията на страната от четири организации, обхваща над 6 милиона души в страната. Това е много широк обхват, но не всички граждани полагат необходимите усилия.

„От нас се изискват допълнителни усилия и ние го правим, за да достигнем до тези граждани, които не са убедени в разделното събиране на отпадъците”.
„Това, което генерално би допринесло за обръщане на тенденцията за използване на контейнерите за разделно събиране и го очакваме от десетилетия, е т.нар. диференцирана такса битови отпадъци. Когато от една страна си отговорен да правиш разделно събиране, но и когато имаш икономически стимули, за да го правиш, то тогава ще се усети значителен ефект от използването на системите за разделно събиране”, подчерта Диков.

Идеята на инициативата „Пластик пакт” е да ускори прехода към кръгова икономика и да бъде зачетена стойността на всеки един ресурс. Той да се върти в кръгов модел, допринасяйки изключително много както за екологичните, така и за икономическите ползи. Нашата цел е всички пластмасови опаковки да бъдат рециклируеми, за да бъдат употребявани повторно. Инвестирали сме изключително много в такива технологии и резултатите от тестовите разработки са много добри. Това каза Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Индустрията за напитки има нормативен ангажимент, за разлика от всички бизнеси, до 2030 година да събере 90% от опаковките си, а след 2025 година 25% да е минималното рециклирано съдържание.

„Етикетът и използваните върху него мастила остават последният компонент, който трябва да направим рециклируем”, посочи Величкова.

Предпоставките за това една опаковка да не може да се рециклира са смесване на различни материали в една опаковка, замърсяването на опаковката, както и опаковката да не попадне в системите за разделно събиране и да отиде не там, където трябва, за да не може да бъде рециклирана и върната обратно в икономиката, каза Диков.
Made on
Tilda