Новини

Go Smart - новото земеделие в района на Черноморския басейн

Повече от 80 души се включиха в конференция на тема „Go Smart – новото земеделие в района на Черноморския басейн“, която се проведе на 21 януари 2022 г. Онлайн събитието по проекта BSB908 Smart farming включва партньори, представители на индустрията и заинтересовани страни .

Основната цел на проекта е да разработи и внедри дублиран и конвергентен модел за подготовка на условия за осигуряване на цифрова трансформация в селското стопанство и околните райони – процес, който върви интензивно в целия свят.

Страните партньори по проекта са Армения, Гърция, Грузия, България, Молдова и Румъния. Събитието беше открито със Силвия Щумпф, председател на борда, BAA, която представи „Подкрепа на цифровата трансформация за увеличаване на възможностите за трансгранична търговия и модернизация в селскостопанските и свързаните сектори – нашите идеи за бъдещето на BSB в земеделието“.

Тя посочи, че подкрепата в този сектор е необходима по няколко причини - липсата на познания за дигитализацията, BSB зоната показва като цяло по-голям дял на селскостопанските и промишлените сектори, традиционното отглеждане и животновъдството са най-популярните подходи. Дигитализацията на селскостопанския сектор в целия свят ускорява интелигентното цифрово земеделие, очакваното му положително въздействие върху обществото. Експертите посочват, че повечето фермери не са много запознати с бързо променящите се технологии и използват традиционните методи.

Следващата презентация беше за Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Един от фокусите на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България е постигането на Устойчиво земеделие.

Компонентът има за цел да повиши устойчивото управление и конкурентоспособността на селскостопанския сектор чрез мерки за подобряване на икономическата устойчивост на земеделските стопанства и индустрията като цяло в контекста на изменението на климата и запазването на характеристиките на околната среда.

Ето какво представиха партньорите от Армения като своя пътна карта. За фермите и бизнеса - разширени земеделски общности, базирани на климата адаптивни технологии, SMART села, пълна дигитализация на продажбите на стоки, продукти за напреднала обработка.

  • За гражданското общество: придобиване на знания от земеделските производители в съответствие с настоящите предизвикателства на интелигентното земеделие, развитие на умения и знания чрез неформално образование. Освен това, в резултат на индивидуално проучване, участниците показаха 100% интерес към придобиване на знания и умения за интелигентното земеделие.
  • За правителството: Разработване на стратегия за цифрово земеделие, насърчаване на дигитализацията на фермите, например, инсталиране на големи и малки агроклиматични станции, количествено и качествено картографиране на ферми или домакинства.
  • За академичния сектор: Изграждане на капацитет на съответните инфраструктури и лаборатории.


Въздействието и резултатите от прилагането на интелигентно земеделие могат да бъдат: получаване на големи и качествени производства, оптимизиране на икономически печалби, интегрирано прилагане на опазване на околната среда, повишаване на устойчивостта на земеделските системи.

Повече информация за проекта и неговите дейности можете да намерите тук:
Уебсайт: http://bsb-smartfarming.com/
Facebook: https://www.facebook.com/BSB908SmartFarming
Twitter: https://twitter.com/bsb908
Made on
Tilda