Новини

Бюлетин 4 BSB1030 WeTour

Картографиране на компетенциите и нуждите на женското предприемачество в туристическия сектор в Черноморския регион

Предприемачеството на жените в сектора на туризма е ключов елемент за насърчаване на икономическия растеж и овластяването на жените и се е увеличило значително през годините. Въпреки този растеж обаче все още има значителни различия между половете в предприемаческата среда. За да се подпомогнат и подобрят способностите на жените предприемачи в този сектор, от съществено значение е да се идентифицират техните компетенции и нужди.

Партньорите по проекта WE TOUR разработиха проучване, за да идентифицират компетенциите, силните страни, слабите страни и нуждите на предприемачи, МСП и млади професионалисти, ангажирани в туристическия сектор в Черноморския регион. Това проучване беше разпространено от партньорите сред МСП и млади професионалисти в туристическия сектор. Резултатите са показани в сравнителен доклад, който е разработен във връзка с компетенциите и нуждите на жените предприемачи в туристическия сектор в Гърция, България, Турция, Армения и Грузия.

В четвъртия бюлетин на проекта можете да намерите преглед на основните констатации.
Made on
Tilda