Добри практики CECI

Кампания срещу разхищението на храна: ¡Organiza, organizando… menos desperdicios alimentarios estamos generando!


Кампанията предлага информация и съвети на потребителя за това как да се избегнат хранителни отпадъци у дома, както и в процеса на закупуване на продукти.

Кампанията за хранителни отпадъци: ¡Organiza, organizando… menos desperdicios alimentarios estamos generando! (Организиране ... по-малко хранителни отпадъци, които генерираме!) организира информационни сесии за гражданите относно отговорното потребление в общините на регион Арагон, Испания. Тези информационни сесии се провеждат на различни дребни пазари и супермаркети, за да достигнат до възможно най-много хора. Ръководителите на проекта извършват дейности, свързани с намаляването на хранителните отпадъци, засягайки теми като планиране на храненето, системи за съхранение на храни и нови рецепти, направени с остатъци от храна. Проектът предлага забавно и интерактивно обучение от екологични преподаватели, облечени като супергерои, за да привлече гражданите, да образова и да обясни как да се намалят хранителните отпадъци по забавен начин.


Въпросите, свързани с устойчивото потребление като екологично образование и ежедневни навици на потребление, са засегнати в рамките на 13 сесии, организирани през 2020 г. Кампанията срещу разхищение на храни информира за добрите практики в кръговата икономика и научава гражданите на нископрагови решения за борба с хранителните отпадъци - например избягване на закупуване на ненужна и излишна храна, избор на продукти, продавани на едро, намаляване на опаковките и найлоновите торбички. В допълнение, проектът извършва „проучване на потребителските навици“ след всяка сесия със съответна награда. Това проучване дава представа и информация за различни аспекти на потребителските навици; по отношение на това кои са най-разхищаваните хранителни продукти и т.н.

Необходими ресурси

Двама души работят за рганизирането на информационните кампании, които траят приблизително 4 часа. Също така: информационен щанд, рулетка и други различни графични материали за привличане и информиране на гражданите за хранителни отпадъци и устойчиво потребление. Годишните разходи са приблизително 15 000 евро.

Доказателство за успех

Досега кампанията срещу разхищение на храни е достигнала приблизително 150 участници на всяка сесия в рамките на различните дейности. По време на четиригодишната кампания са направени 2800 проучвания за навиците относно хранителните отпадъци. Кампанията има видими медийни изяви в телевизионни програми, вестници и др.

Срещнати трудности

Трудности са срещнати при намирането на подходящите професионалисти, които биха могли да привлекат вниманието на гражданите. Въздействието, което кампанията оказва върху участниците, е намерено за трудно да се документира, тъй като при всяка сесия участниците са различни. Затова проучванията са проведени веднага след всяка сесия.

Потенциал за обучение или трансфер

Ключови фактори за успех при прехвърляне на практиката са местата, където се продава храна, но може да се възпроизведе и на други места, като училища, работни места или читалища. Тази практика може да се повтори на всяко място с минувачи или да бъде посетена от голям брой хора. Необходимо е да има открито пространство, където организаторът да може да постави информационния стенд видим, както и да изпълнява речта на всяко обучение. Също така е препоръчително да има графични ресурси (плакати и документи) или възможност за показване на уебсайта и информацията на компютъра.

Източник: http://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5168/disco-soupe-encourages-citizen-participation-and-food-waste-prevention/
Made on
Tilda