Какво представлява курсът "Жените предприемачи в туризма"?
Целта на безплатния курс е да обучи участничките на нужните умения за стартиране или развитие на успешен бизнес в сферата на туризма.
В рамките на три дни, вие ще получите знания по темите:
 1. Предприемачество.
 2. Туристическият бизнес - възможности за дребно предприемачество, семеен бизнес и др.
 3. Дигитален маркетинг в туризма.

Кой може да се включи?
Ако ти си:
 • Жена
  Тъй като проектът BSB1030 WeTour цели подпомагане на жените предприемачи в туризма, курсът е предназначен само за представители на женския пол.
 • Натрупала някакъв опит в сферата дейности в туризма
 • Мотивирана за натрупване на нови знания
  Никога не е късно да започнеш нещо ново! Дори и да не си работила дълго време в туристическата индустрия, ако имаш желание да се развиваш в тази сфера и си мотивирана за нови знания, не е късно да тръгнеш по нов път!
 • Завършила висше образование или си в процес на обучение
  Не е нужно да бъде в сферата на туризма.
Лектори
 • Доц. д-р Гергана Славова-Стефанова
  Предприемачество
  25.03.23
  10:00ч. - 16:00ч.

  Доцент д-р Гергана Славова е преподавател в Икономически университет- Варна.
  Благодарение на широкия си практически опит тя работи и като консултант и обучител в областта на предприемачеството, стратегичското управление и бизнес
  консултирането.Сферите на компетентност и преподаваните акедемични дисциплини от доц. Славова са: Предприемачество;Транснационални компанни в областта на растителната защита; Световно селско стопанство; Предприемачество в аграрната сфера; Европейски програми и проекти за финансиране на аграрния бизнес; Селски туризъм; Нетрадиционни дейности в селските райони; Международен агробизнес; Kонтрол и безопасност на храните; Управление на проекти; Интегриран мениджмънт; Мениджмънт в аграрния бизнес; Екологичен туризъм; Екологични практики в аграрния бизнес; Екологични рискове, кризи и екологична сигурност; Управление на екологични проекти; Екологични практики в бизнеса(по отрасли).
 • Ас. Инж. Ирина Петкова
  Туристическият бизнес - възможности за дребно предприемачество, семеен бизнес и др.
  26.03.23
  10:00ч. - 16:00ч.

  Инж. Ирина Петкова е преподавател във Висше Училище по Мениджмънт, Варна, програмен директор на специалността Гастрономия и кулинарни изкуства . Благодарение на широкия си практически опит тя работи и като консултант и обучител в туризма. Сферите на компетентност и изследователските интереси на инж. Петкова включват управление на човешките ресурси, управление на специални събития, ресторантьорство. Извън академичната и консултантска дейност, Ирина Петкова управлява малък семеен бизнес в областта на туризма.
 • Доц. д-р Мая Иванова
  Дигитален маркетинг в туризма
  01.04.23
  10:00ч. - 16:00ч.


  Д-р Мая Иванова е преподавател, доцент във Висше Училище по Мениджмънт, Варна, ръководител на Катедра Туризъм.
  Благодарение на широкия си практически опит тя работи и като консултант и обучител в туризма. Сферите на компетентност и изследователските интереси на д-р Иванова включват управление на туризма, въздушен транспорт, туристически посредници, икономика на платформите, маркетинг в туризма, дигитални технологии в
  туризма и др.
Какво да очакваш курса?
Нови знания, преподадени от професионалисти в сферата
Нови познанства
Безплатен обяд и две кафе паузи
Сертификат за успешно изкаран курс
Kурсът ще се проведе в
Град Варна, Хотел Голдън Тюлип
3A, bul. "Hristo Botev" Blvd, 9000 Варна
Проектът BSB1030 WETOUR
Курсът е организиран по проект BSB1030 WETOUR. Oсновните цели на проекта са насърчаване на равенството между половете в сътрудничество с организации на гражданското общество и публични органи, както и обмен на знания чрез организиране на семинари, свързани с целите на проекта.
Сдружение Бизнес Агенция
Сдружение Бизнес Агенция е организация за иновации, създадена през 2000 г., ангажирана с дигитални иновации, водещи практики в областта на дигиталния бизнес и насърчаване на дигиталната трансформация в България и област Варна.

Основната дейност на организацията е изпълнението на проекти по някои от най-влиятелните и иновативни програми за междурегионално сътрудничество и подобряване на политиките като INTERREG EUROPE, BLACK SEA JOP и DUNUBE INTERREG.
Научи повече тук.
Ако имате въпроси, свържете се с нас:
Сдружение Бизнес Агенция
+359 888522855
Лиа-Филипа Кирова
lia.filipa.kirova@vba.bg
This website uses cookies. Cookies remember your actions and preferences for a better online experience.
Made on
Tilda